వీధి బండి – పుల్లకూర

మనస్సాక్షి  – 1059
ఎంపి పెళ్ళి సుబ్బి చావుకొచ్చిందంటారు. ఆ మాటేమోగానీ ప్రస్తుతం మాత్రం వెంకన్న పెళ్ళి అటు సుబ్బన్న చావుకీ, యిటు మస్తాన్‌ చావుకీ వచ్చి పడింది. వెంకన్న అంటే  ఎవరో అనుకునేరు.. అచ్చంగా మన వెంకటేశమే. యింతకీ ఈ పెళ్ళి చావుల గోలేదో తెలుసు కోవాలంటే ఓసారి వెంకటేశం వైవాహిక జీవితం లోకి తొంగి చూడాల్సిందే. అసలయితే వెంక టేశానికి చిన్నప్పట్నుంచీ  జిహ్వ చాపల్యం ఎక్కువే. చిన్నప్పుడయితే వాళ్ళ బామ్మ రక రకాల వంటలు వండిపెడు తుంటే బాగా తినే వాడు. ఆ రుచులంత బ్రహ్మాండంగా ఉండేవి. తర్వాత్తర్వాత ఆ బామ్మ గుటుక్కు మనడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అంతస్థాయిలో రుచికరంగా వండి పెట్టిన వారే లేరు. దాంతో వెంకటేశానికి కూడా ఆ జిహ్వ చాపల్య మేదో అలాగే ఉండిపో యింది. అందుకే పెళ్ళి సంబంధాల టైమ్‌లో పెళ్ళి కూతురు ఎలా ఉన్నా ఫర్లేదు. వంట బాగా వచ్చుండాలి అని షరతు పెట్టాడు. దాంతో సంబంధాలు రావడం కరువైపోయింది. ఎప్పటికో ఓ సంబంధం వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి బాపతు మేనమామ వెంకటేశం దగ్గరకొచ్చాడు. వెంకటేశమయితే హుషారుగా ”అమ్మా యికి వంట బాగా వచ్చా?” అని అడిగాడు. దానికి ఆ వచ్చిన గోవిందం ”అబ్బో… బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది. పాలు బాగా మరగ బెడుతుంది. యింకా పప్పు బాగా ఉడకబెట్టగలదు. మిగతా వంట లంటావా… అన్నీ ఒక్కోటీ నేర్చేసుకుంటుంది” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశానికి నీరసం వచ్చే సింది. ”అయితే వంటరాదన్నమాట” అన్నాడు. దానికి గోవిందం ”యిదిగో అబ్బాయ్‌.. ఉద్యోగం సద్యోగంలేని నువ్వు యిన్ని  డిమాండ్లు ఎలా చేస్తున్నావంట? అసలా మాటకొస్తే నీ సంబం ధమే మాకు యిష్టం లేదు” అంటూ చెప్పేసి చక్కాపోయాడు. యిదొక్కటే కాదు. తర్వాతొచ్చిన సంబంధాలన్నీ యిలాగే తగలడ్డాయి. దాంతో వెంకటేశం కొంచెంగా బెంగపెట్టుకున్నాడు కూడా. అలాంటి పరిస్థితిలో మంగతాయారు సంబంధం వచ్చింది. మంగతాయారు పెద్దగా చదువుకున్నదేం కాదు. అయితే వంట బ్రహ్మాండంగా చేస్తుందని బంధువర్గంలో పేరుంది. సమస్యేంటంటే మంగతాయారు ఎంత బాగా అయినా వంట చేస్తుంది గానీ తన వంటలని ఎవరయినా విమర్శించారంటే అస్సలు ఊరుకోదు. అలాంటి మంగతా యారుతో వెంకటేశం పెళ్ళి  ఝాం ఝమ్మని జరిగిపోయింది. అంతేనా… వెంకటేశమే స్వయంగా వేరు కాపురం పెట్టించేశాడు. అలా వేరుగా ఉంటేనే ఎంచక్కా తనక్కావలసిన  వంటలన్నీ మంగతాయారు చేత వండిచ్చు కోవచ్చని వెంకటేశం ఆశ. ఆ రకంగా వెంకటేశం జీవి తంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలయింది…
అఅఅఅ
”డార్లింగ్‌.. నాకు బజ్జీలంటే చచ్చేంత యిష్టం. నీకు అవేవయినా చేయడం వచ్చా?” అనడిగాడు వెంకటేశం. ఆపాటికి వంటింట్లో కూరగాయలు తరుగుతున్న మంగతాయారు తలూపి ”వచ్చండీ.. ఏ బజ్జీ చేయమంటారు? అరటికాయ బజ్జీయా.. మిరపకాయ బజ్జీయా.. కాలీఫ్లవర్‌ బజ్జీయా…” అంది. దాంతో వెంకటేశం అదిరి పోయి ”అమ్మో.. అన్నీ తినలేనేయో… అన్నీ కొంచెం కొంచెంగా చేయి” అన్నాడు. మొత్తానికి సాయంత్రం నాలుగ్గంట లకి ఆ బజ్జీ లన్నీ చేసి పెట్టేసింది. వెంకటేశం అయితే వాటిని లొట్టలేసు కుంటూ లాగించేశాడు. తర్వాత ”డార్లింగ్‌.. కొంచెం యిరానీ టీ కూడా చేసిపెట్టు” అన్నాడు. అసలా యిరానీ టీ అనేది  ఎలా చేయాలో యూ ట్యూబ్‌లో చూసి నేర్చుకుని మరీ తయారు చేసిచ్చింది. దాంతో వెంకటేశం యింకా ఆనంద పడ్డాడు. మర్నాడు సాయంత్రం మంగతాయరు మళ్ళీ బజ్జీలన్నీ చేసిపెట్టింది. అవి తిన్నా తర్వాత వెంకటేశాన్ని ఎలా ఉన్నాయని అడిగింది. వెంకటేశం అయితే ”బాగానే ఉన్నాయిలే” అన్నాడు. అయితే ఆ మాటల్లో ముందు రోజంత ఊపులేదు. తన భర్తకి బోల్డంత యిష్టమని ఆ బజ్జీలేవో మూడోరోజూ, నాలుగోరోజు కూడా మంగతాయారు చేసి పెట్టింది. వెంకటేశం వాటిని అలా అలా తిన్నావనిపించింది. యిక అయిదో రోజుకొచ్చేసరికి సరిగ్గా తినడం కూడా చేయకుండా అటూ యిటూ కెలికాడు. బావుందనేవీ అనలేదు. యిరానీ చాయ్‌ విషయమూ అంతే. యిదేదో మంగతాయారుకి చాలా బాధయి పోయింది. యింకా బోల్డంత కోపం కూడా వచ్చేసింది. దాంతో యిద్దరి మధ్యా చిన్నపాటి కోల్డ్‌వార్‌లాంటిది మొదలయింది. సరిగ్గా ఆ సమయంలో గిరీశం దిగాడు. గిరీశాన్నయితే యిద్దరూ సాదరంగా ఆహ్వా నించారు. అయితే యింట్లో వాతావర ణంలో ఏదో తేడా ఉన్నట్టుగా గిరీశానికి అన్పించింది. కొంచెంసేపు మాటలయ్యాక  మంగతాయారు లోపలకెళ్ళి బజ్జీలు తెచ్చిపెట్టింది. గిరీశం వాటిని తినేసేక టీ కూడా యిచ్చింది. అప్పుడు ”అన్నయ్య గారూ… బజ్జీలూ, టీ ఎలా ఉన్నాయి?” అని అడిగింది. గిరీశం తలూపి ”బావున్నా యమ్మా… నువ్వే చేశావా?” అన్నాడు. మంగతాయారు తలూపింది.  అయితే అప్పుడో విశేషం జరిగింది. వెంకటేశం గబగబా బయటకెళ్ళిపోయి, వీధి చివరున్న సుబ్బన్న బడ్డీ కొట్టు నుంచి బజ్జీలూ, ఆ పక్కనున్న మస్తాన్‌ టీ కొట్టు నుంచి యిరానీ చాయ్‌ పట్టుకొచ్చాడు. వాటిని కూడా గిరీశానికి పెట్టేశాడు. గిరీశానికయితే యిలా ఎందుకనేది అర్థం కాలేదు గానీ వాటినీ లాగించేశాడు. అప్పుడు వెంకటేశం ”ఎలా ఉన్నాయి గురూగారూ?” అనడిగాడు. దాంతో గిరీశం కళ్ళు పరవశంగా మూసి ”అబ్బబ్బ… బ్రహ్మాండం అనుకో. అసలిలాంటి బజ్జీలు ఎప్పుడూ తినలేదు. బజ్జీలంటే యిలా ఉండాలి. యింక యిరానీ టీ అంటావా… అబ్బబ్బ… అమృతం నోట్లో పోసు కున్నట్టుంది” అన్నాడు. దాంతో ఒక్కసారిగా మంగతాయారు మొహం మాడిపోయింది. అప్పుడు వెంకటేశం ”చూశారా గురూ గారూ.. నేనిలా అంటున్నాననే  ఆవిడకి నచ్చడం లేదు” అన్నాడు. హఠాత్తుగా  మంగతాయారు కాస్తా సర్రుమని  పైకి లేచి పోయింది. కోపంగా ”సంగతేదో తేల్చి పారేస్తా” అంటూ బయటికి పోయింది. దాంతో గిరీశం కంగారుపడిపోయి ”ఏవివాయ్‌ వెంకటేశం… మీ ఆవిడ మన సంగతి తేలుస్తానంటుంది. కొంప దీసి నీతోపాటు నన్నూ ఉతికి ఆరేస్తుందంటావా?” అన్నాడు. వెంక టేశం తల అడ్డంగా ఊపి ”ఏమో.. నాకేం తెలుసూ?” అన్నాడు. అయితే మంగతాయారు ఎవరి సంగతి చూసిందన్నది ఆ మర్నాటికి బయటపడింది. మర్నాడు అన్ని పేపర్లలో ఓ వార్త ప్రముఖంగా వచ్చింది. అగ్రహారం వీధిలో ఉన్న సుబ్బన్న బజ్జీల కొట్టు మీరా, మస్తాన్‌ టీకొట్టు మీదా అధికారులు దాడి చేశారనీ, సుబ్బన్న తన కొట్లో అమ్మే బజ్జీల తయారీకి కుళ్ళిన మాంసం నుంచి తయారు చేసిన నూనె వాడుతున్నాడనీ, యిక మస్తాన్‌ తన కొట్లో తయారు చేసే టీ తయారుకి ఒకసారి వాడి పడేసిన టీ పౌడరుకి రంగు కలిపి, సువాసన కలిపే లూజు టీ పొడి వాడు తున్నాడన్నది ఆ వార్త..!
అఅఅఅ
”అది గురూగారూ… నాకొచ్చిన కల. ఈ లెక్కన ఆడంగులతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే” అన్నాడు వెంకటేశం. దాంతో గిరీశం నవ్వేసి ”ఆ… మరివాళ్ళ ఈగో దెబ్బ తింటే ఊరుకుంటారటోయ్‌… అందుకే ఆ మంగతాయారు కాస్తా పోయి అసలా రుచులు అంత గొప్పగా ఎలా ఉన్నాయా అని ఈకలు పీకి వాళ్ళని పట్టించేసింది. అయితే యిక్కడ మనం నేర్చుకోవలసిన  విషయం ఏంటంటే… యిలా బయట తినే చిల్లర తిళ్ళ విష యంలో మనం తింటోంది విషమే అన్నది బయటపడింది. నూనెల విషయంలో ఓసారి వాడి తినేసిన నూనె మళ్ళీ వాడకూడదని ఆదేశాలున్నాయి. అందుకే స్టార్‌ హోటల్స్‌లో ఓసారి వాడి తినేసిన నూనెల్ని చవగ్గా అమ్మేస్తారు. వాటినే యింకా రక రకాల జంతువులు మాంసాల నుంచి తయారుచేసిన నూనెల్నీ  ఈ చిన్న కొట్ల వాళ్ళు వాడుతున్నారని బయటపడింది. మరందుకే ఆ బజ్జీలకే అంత టేస్ట్‌..! యిక టీ పౌడరు విషయంలోనూ  మొన్నో టీ పౌడరమ్మే మార్వాడీ మీద దాడి చేస్తే షాకింగ్‌ న్యూస్‌ బయటపడింది.  వాడి పడేసిన టీ పౌడరుని కొని, దానికి చెక్క పౌడరులాంటిది కలిపి, ఆపైన రంగు, రుచుల కోసం  రకరకాల రంగులవీ కలిపి  అమ్ముతాననీ, ఈ టీ కొట్ల  వాళ్ళంతా ఎప్ప ట్నుంచీ అది కొంటున్నారన్నది అతగాడు  చెప్పింది.  ఏతావాతా చెప్పేదేంటంటే… యింత ప్రమాదకరస్థాయిలో అమ్ముతున్న బయట తిళ్ళ జోలికి పోకుండా రుచి అటూ యిటూ  అయినా యింట్లో తిండే నయమని” అంటూ తేల్చాడు.
– డా. కర్రి రామారెడ్డి

కొట్లన్నీ కట్టేయ్యండి !

 వెంకటేశం కాస్తా వ్యవసాయంలోకి దిగిపోయాడు…!
‘యిదేంటీ…యింత చదువూ చదివింది యిందుకా…’ అని అంతా అనుకున్నారు. అయితే వెంకటేశం యిలా అర్జంటుగా వ్యవసాయంలోకి  వచ్చేయ్యడానికో కారణముంది. ఓ పక్కన ఎంత చదువున్నా ఉద్యోగాలవీ రావడం లేదు. యింకో పక్క రాజకీయాల్లోనూ అవకాశం కనపడ్డం లేదు. వీటిని నమ్ముకుని కూర్చుంటే ‘ ఆ కుర్రోడు బొత్తిగా పనీ పాటాలేకుండా తిరుగుతున్నాడు’ అని సంబంధాలు రావడం మానేశాయి. అందుకే ఎడాపెడా ఆలోచించి వెంకటేశం యిలాంటి నిర్ణయానికి వచ్చేశాడు. మొత్తానికీ యిదేదో బాగానే పనిచేసింది. తొందర్లోనే గంగలకుర్రుకే చెందిన వెంకటలక్ష్మీతో పెళ్ళయిపోయింది. అంతే కాదు. ఆనక పిల్లాపీచులతో యిళ్ళంతా కళకళలాడిపోయింది కూడా.
వెంకటేశం జీవితంలో యిలాంటి విప్లవాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకునే సమయంలోనే మన వ్యవస్థలో కూడా పెనుమార్పులు వచ్చాయి. ఎవరో మేథావుల కృషితో  పై స్థాయిలో కదలిక వచ్చింది. అసలయితే పది రూపాయల్లో వస్తువు తయారవుతున్నప్పుడు దానిని వినియోగదారుడు వంద రూపాయలకి కొనే పరిస్థితి నడుస్తోంది. దానిక్కారణం మధ్యనే ఉండే దళారీల వ్యవహారమే. ఆ దళారీల వ్యవహారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో రద్దు చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. దాంతో అందరూ కూడా తమకు కావలసిన వస్తువుల్ని నేరుగా అవి తయారయే చోటు నుంచే చౌకగా కొనుక్కునే సౌలభ్యం ఏర్పడింది. యింకేముంది…యింతకు మునుపు  వంద రూపాయలకి కొనే వస్తువేదో యిప్పుడు పది లేక యిరవై రూపాయలకే దొరికేస్తుంది. దాంతో అందరి  జీవితాలూ  మారిపోయాయి. యింతకు ముందుతో  పోలిస్తే అయ్యే ఖర్చేదో  అయిదో వంతయిపోయింది. యిదంతా నాణేనికి ఒక వైపు. అయితే నాణేనికి రెండో వైపు చూస్తే…
———
 వెంకటేశం అప్పుడే పొలం నుంచి యింటికొచ్చాడు. గుమ్మంలోనే వెంకటలక్ష్మీ యింత మొహంతో ఎదురయిపోయింది. ” ఏవండోయ్‌… మీరు రేపు ఊరెళ్ళాలి” అంది. దాంతో వెంకటేశం  గుండెల్లో రాయి పడిపోయింది. ” ఏవయిందే?” అన్నాడు. వెంకటలక్ష్మీ తీరిగ్గా ” ఓ రెండు చీపుర్లు కావాలండీ…యింట్లో ఉన్న చీపుర్లు పాడయిపోయాయి” అంది. దాంతో వెంకటేశం నీరసంగా ” అయితే అవి  తేవడానికి రంపచోడవరం పోవాలన్నమాట” అన్నాడు. వెంకటలక్ష్మీ తలూపి ” ఆ… చెప్పడం మరిచా… యింట్లో బెల్లం కూడా నిండుకుంది. అక్కడ్నుంచి అలా అనకాపల్లి వెళ్ళి ఓ రెండు కేజీల బెల్లం కూడా  పట్టుకొచ్చేయండి” అంది. వెంకటేశం నీరసంగా తలూపాడు.
మర్నాడు పొద్దున్నే వెంకటేశం బండి టేంక్‌ నిండా ఆయిల్‌ పోయించుకుని బయలుదేరాడు. అలా బయలుదేరడానికి ముందు వెంకటలక్ష్మీ ఓ పొట్లమేదో కట్టి తెచ్చిచ్చింది. చాలా దూరం వెడుతున్నారు కదా. ఆకలేస్తే దారిలో తినడానికి” అంది ప్రేమగా. దాంతో వెంకటేశం నిట్టూర్చి ” పప్పల పొట్లం అని అనేవారటలే. మా తాత చెప్పేవాడు. నా కది గుర్తొస్తోంది” అన్నాడు బయల్దేరుతూ. యిక అక్కడ్నుంచి వెంకటేశం యాత్ర … అదే…సామానులు కొనడానికి వెళ్ళే ప్రయాణం ప్రారంభమయింది. దాదాపు మూడు గంటలు ప్రయాణం చేసి ఎక్కడో వందకిలోమీటర్ల అవతల ఉన్న రంపచోడవరం వెళ్ళి ఓ రెండు చీపుర్లు కొన్నాడు. అయితే రేటు యింతకు ముందులా వంద కాకుండా పాతికే ఉంది. మొత్తానికి రెండు చీపుళ్ళ మీదా ఓ నూటయాభై ఆదా అవడం వెంకటేశంలో కొత్త శక్తిని నింపింది. తర్వాత అక్కడో చాయ్‌ లాగించి అక్కడ్నుంచి అనకాపల్లి బయల్దేరాడు. మొత్తానికి మధ్యాహ్నం అయిపోబోతుండగా  అనకాపల్లి చేరుకున్నాడు. మధ్యలో ఓ చోట ఆగి భోజనం అయిందనిపించాడు. అనకాపల్లిలో  ఓ రెండు కేజీల బెల్లం కొని ఓ నూట యాభై ఆదా అయిందనిపించుకున్నాడు. యిక అక్కడ్నుంచి ఉప్పాడ వచ్చేసి చౌకగా ఓ కేజీ ఉప్పు కొన్నాననిపించుకుని అక్కడ్నుంచి యింటికొచ్చేశాడు. మొత్తానికీ యింటికొచ్చాక లెక్క చూసుకుంటే పెట్రొలూ, యితరత్రా ఖర్చులూ అన్నీ కలిపి దాదాపు ఎనిమిదొందల దాకా తేలింది. దాంతో వెంకటేశం తల పట్టుకున్నాడు.
 నాలుగు రోజుల తర్వాత యింకో విశేషం జరిగింది. వెంకటలక్ష్మీ కంగారుగా పరిగెత్తుకొచ్చింది. ” ఏవండోయ్‌… బన్నూగాడికి వొంట్లో బాలేదు. తలనొప్పి, జ్వరం, రొంపా…యింట్లో టేబ్లెట్లు ఏవీలేవు. అర్జంటుగా వెళ్ళి తెచ్చేయ్యండి” అంది. దాంతో వెంకటేశం బొత్తిగా అయోమయంగా మొహం పెట్టి ” చింతపండో, బెల్లమో అంటే  బండి మీద వెళ్ళి తెచ్చేయొచ్చు. ఈ మందులయితే యిక్కడెక్కడా దొరికి చావవు కదే. అవి తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలు ఏ హిమాచలప్రదేశ్‌లోనో ఉంటాయి” అన్నాడు. దాంతో వెంకటలక్ష్మీ ” ఏం పిల్లాడి కంటేనా… ఓ విమానం ఏదో మాట్లాడేసుకుని వెళ్ళి తెచ్చేయ్యండి” అంది. దాంతో వెంకటేశం పెద్దగా అరిచి కింద పడిపోయాడు.
 ———
 వెంకటేశం ఒక్కడికే కాదు. ఊరందరికీ యిదే సమస్య. మధ్యలో వాణిజ్య వ్యవస్థలన్నీ రద్దయిపోవడంతో ఎవరికే వస్తువు కావలసినా  నేరుగా తయారీదారుల దగ్గరే కొనుక్కొవలసి వస్తోంది. యిక మధ్యలో ఎక్కడా దొరకడం లేదు. దాంతో ఊరంతా ఓ మీటింగ్‌ పెట్టుకుని ‘ ఎవరయినా దక్షిణం వైపు ఓ పనుండి వెడితే అటు వైపున దొరిఏ వస్తువులన్నీ ఊరందరికీ కావలసినవన్నీ తెచ్చేయ్యాలి. అలాగే మిగతా దిక్కులకి వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా’ అని నిర్ణయించారు. యిదేదో అందరికీ బాగానే ఉందనిపించింది. అయితే యిదేదో అంతిదిగా వర్కవుట్‌ కాలేదు. అలా తేవడానికి ఎవరూ అంత ఆసక్తి చూపించడం లేదు.
 అప్పుడే వెంకటేశానికో మహత్తరమయిన ఆలోచనొచ్చింది. తనే పెట్టుబడి పెట్టేసి ఊళ్ళో కావలసిన వస్తువులేవో కొన్ని తెచ్చేసి యింట్లో పెట్టుకుని అమ్మడం మొదలెట్టాడు. వాటిని కొన్న  ఖర్చూ, తేవడానికయిన ఖర్చూ, యింకా వడ్డీ, లాభం వేసుకుని మరీ అమ్ముతున్నాడు. దాంతో అందరి సమస్య తీరిపోయింది. అయితే యిప్పుడు వెంకటేశం అమ్మే వస్తువుల రేట్లు ఒకప్పుడు అందరూ కొనే రేట్లలాగానే ఉన్నాయి.
——
 ” గురూ గారూ… యిలాంటి గమ్మత్తయిన కలొచ్చింది. అభివృద్ధిలో ఓ వందేళ్ళు ముందుకెళ్ళగలిగితే, ఆ అభివృద్ధి ఫలాలు అందుకోవడం విషయంలో రెండొందల ఏళ్ళు వెనక్కిపోయినట్టుంది” అన్నాడు వెంకటేశం. దాంతో గిరీశం  ”అయితే ఆచార్యుల వారు మళ్ళీ నీ బుర్రలో దూరినట్టున్నారోయ్‌. అందుకే యిలాంటి కలొచ్చినట్టుంది. మరేంలేదోయ్‌… మొన్న సదరు ఆచార్యుల వారు ‘ దళారీ వ్యవస్థ వలనే సమాజం నాశనం అయిపోతోంది. తయారు చేసే వాళ్ళ నుంచి  నేరుగా వినియోగదారులు కొనుక్కునేలా ఉండాలి’ అని శెలవిచ్చారు.  ఆచార్యుల వారు చెప్పిందీ నిజమే. ఆయన చెప్పినట్టు చేస్తే యిప్పుడు ఖర్చు పెట్టే దాంట్లో అయిదో వంతుకే ఏవయినా కొనేసుకోవచ్చు. అయితే ఆయన దృష్టిలో  దళారీ వ్యవస్థ… అదే… డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, రిటైలర్లు, యింకా మార్కెటింగ్‌ మొత్తంగా తీసి అవతల పారెయ్యాల్సిందే. అంటే అన్ని పరిశ్రమల్లో ఉన్న లక్షల మందో, కోట్ల మందో రోడ్డున పడిపోవలసిందే. అందుకే యిప్పటికయినా పెద్దదారి. ఏవయినా మాట్లాడే ముందు కాస్త ఆలచిస్తే  బాగుంటుంది. వస్తువుల తయారీకయ్యే ఖర్చుకీ వినియోగదారుడికి చేరే దానికీ మధ్య అంతరం ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే వాటిపై ప్రభుత్వం ప్రైస్‌ కంట్రోల్‌ విధిస్తే సరిపోతుంది” అంటూ వివరించాడు.
 డా. కర్రి రామారెడ్డి

‘ఈగో’ల

మనస్సాక్షి
వెంకటేశానికి దేవుడంటే నమ్మకం లేదు. అలాగని నాస్తికుడేంకాదు. పెద్దగా పూజలు, పునస్కారాలూ చేయడంతే. అలాంటి వెంకటేశం కాస్తా ఉన్నట్టుండి దేవుడిని ప్రార్థించడం మొదలెట్టాడు. గ్రామ దేవత నుంచి వెంకన్నబాబు దాకా అందరికీ దణ్ణం పెట్టుకున్నాడు. యింతకీ వెంకటేశం అంతిదిగా ప్రార్థనలు చేస్తోంది ఏ అనుష్కతోనో, తమన్నాతోనో పెళ్ళి కావాలనీ కాదు…. లేకపోతే ఏ ఎంపీ సీటో కావాలనీ కాదు. మరి….
——-
 అప్పుడే సెకండ్‌ షో అయింది.
వెంకటేశం సినిమా చూసి అప్పుడే బయటికొచ్చాడు. అక్కడ్నుంచి ఆ సినిమాలో పాటేదో పాడుకుంటూ యింటి మొహం పట్టాడు. దారిలో గిరీశం గారిల్లు కనపడేసరికి అటువైపు తొంగి చూశాడు. ఆ పాటికి యింట్లో ఏదో హడావిడి వినిపిస్తోంది. దాంతో గబ గబా లోపలికి నడిచాడు. ఆ పాటికి గిరీశం ట్రిమ్‌గా తయారయే పనిలో ఉన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం అనుమానంగా ” ఎక్కడికి బయల్దేరుతున్నట్టున్నారు. మీ వైపు బంధువు ఎవరయినా బాల్చీ తన్నేశారా?” అని అడిగాడు. దాంతో గిరీశం విసుక్కుని ” శుభం పలకరా పెళ్ళి కొడకా అంటే ఏదో అన్నట్టు… అలా ఉంది నీ తీరు. ఓ మంచి పని కోసం బయల్దేరుతుంటే ఈ మాటలేంటంట?” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం నాలుక్కరచుకుని ” సరే గురూ గారూ…యింతకీ యిప్పుడెక్కడికి వెడుతున్నట్టు?” అన్నాడు. ఈలోగా గిరీశం మీసాలు దువ్వుకుంటూ  ” వైజాగ్‌ వెళ్ళాలోయ్‌… ఏ ట్రయిన్లున్నాయో చూడకూడదూ…” అన్నాడు. వెంకటేశం ఏదో ఆలోచించి ” ఆ యిప్పుడు ట్రయిన్‌లేవీ ఉండవు. ఏ గోదావరన్నా ఎక్కినా బోల్డంత రష్‌గా ఉంటుంది” అన్నాడు. గిరీశం తలూపి ” ఆ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు లేకపోతేనేం…ఒంటిగంటకి పాసింజర్‌ ఉంది కదా… దానికే పోతా” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ప్రపంచం తలకిందులయినంతగా అదిరిపోయి ” ఏంటీ… ఆ దొంగల బండి కెడతారా…క్షేమంగా చేరిపోదామనే”… అన్నాడు. గిరీశం అర్ధం కానట్టు ” అదేం మాటోయ్‌… రైలు నిండా బోల్డంత మందుంటారు కదా. యింకా దొంగలేం చేస్తేస్తారంట? అన్నాడు. అయితే వెంకటేశం ఒప్పుకోలేదు. ”లేదు గురూ గారూ… అసలే దానిపేరు దొంగల బండి. రైలుని  ఏ పెదబ్రహ్మదేవంలోనో? రావికంపాడులోనో? ఆపేసి   దొంగలెక్కి దోచుకుపోతారు” అన్నాడు. ఈసారి గిరీశం ” ఆ దోచుకోవడానికి నా దగ్గర ఏముంటుందోయ్‌… ఈ ట్రంకు పెట్టి తప్ప” అన్నాడు. అయినా వెంకటేశం పట్టు వదల్లేదు.   ” ఆ దొంగలికి మీ మెళ్ళో ఉన్న రోల్డ్‌గోల్డ్‌ చెయిన్‌ చాలు” అన్నాడు. అయినా గిరీశం ఓ నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుగా ” లేదు… లేదు నేను ఆ బండిలోనే పోతా” అన్నాడు. అయితే అదేదో వె ంకటేశానికి పెద్దగా నచ్చినట్టుగా లేదు. అయిష్టంగానే  తలూపాడు. అక్కడే అరుగు మీద సెటిలయ్యాడు. యింకొంచెం సేపటి తర్వాత గిరీశం స్టేషన్‌కి వెళ్ళిపోయాడు. వెంకటేశం మాత్రం అక్కడే అరుగు మీద చిన్నగా కునికిపాట్లు పడుతూ అలాగే నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. అంతలోనే ఏదో కలొచ్చింది. గిరీశం వెడుతున్న రైలుని దొంగలు ఆపేసినట్టూ, ఆనక ఆ దొంగలు రైల్లో అందరినీ దింపేసి నగలూ, సామాన్లూ దోచుకుంటున్నట్టూ ఆ కల సారాంశం దాంతో వెంకటేశం ఉలిక్కిపడి లేచి కూర్చున్నాడు. కలేనా… నిజం కాదన్నమాట’ అని గొణుక్కుంటూ  హాల్లో దేవుడి పటం దగ్గరికి నడిచాడు. ఓ సారి భక్తిగా దణ్ణం పెట్టేసుకుని ” స్వామీ…ఎలాగయినా మా గురువుగారు వెళ్ళిన దొంగల బండిలో దొంగలు పడి మొత్తం దోచుకుపోవాలి. అందరినీ చితకబాదాలి” అని ప్రార్థించాడు. తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి పడుకున్నాడు. ఈసారి యింకో కలొచ్చింది. దాంట్లో గుర్రాల మీద దొంగలొచ్చి రైలాపేసి, అందరినీ దింపేసినట్టూ, తుపాకులతో బెదిరించి అందరి దగ్గర  సామాన్లూ లాక్కున్నట్లు కలొచ్చింది. వెంకటేశానిఇ మళ్ళీ మెలకువొచ్చేసింది. అయితే ఈ సారి మళ్ళీ పడుకోలేదు. గబగబా వెళ్ళి టీవీ ఆన్‌ చేశాడు. న్యూస్‌ ఛానల్స్‌ అన్నీ అటూ యిటూ మార్చడం మొదలెట్టాడు. ఎక్కడయినా ఆ దొంగల బండిలో దొంగతనం లాంటిదేవయినా జరిగిందన్న వార్త వస్తుందేమో అని ఆత్రంగా చూడటం మొదలెట్టాడు. అయితే అలాంటిదేవీ కనిపించలేదు. దాంతో తనన్నమాట నిజం కావడం లేదే అన్న దిగులుతో అలాగే మళ్ళీ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు.
——
 మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట కావస్తుండగా గిరీశం తిరిగొచ్చాడు. ఆ పాటికి వెంకటేశం యింకా అక్కడే ఉన్నాడు. అయితే  మొహం పధ్నాలుగు లంఖణాలు చేసినట్టున్నాడు. యింతలో గిరీశం రావడం చూసి ” గురూ గారు… క్షేమంగానే వెళ్ళారా?” అంటూ అడిగాడు. దాంతో  గిరీశం నవ్వేసి  ” ఆ భేషుగ్గా వెళ్ళి పని పూర్తి చేసుకొచ్చేశా…” అన్నాడు. వెంకటేశం అయితే బొత్తిగా డీలా పడ్డట్టుగా కనిపించాడు. దాంతో గిరీశం ” ఏలివాయ్‌ వెంకటేశం… నేను వెళ్ళిన రైల్లో దొంగతనం ఏదీ జరగలేదని బోల్డంత బెంగెట్టుకున్నట్టున్నావ్‌…” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం యిబ్బందిగా తలూపి ”అయినా నేనింత దారుణంగా తయారయ్యేనేంటంటారు?” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం ” ఆ.. యిది నీ  సొంతపైత్యం కాదులే. ఈ ఈగో అంతా  ఆ మమతా బాపతుది. ఆవిడేదో అటూయిటూగా నీలో దూరినట్టుంది” అన్నాడు. వెంకటేశం అర్థం కానట్టు చూశాడు. గిరీశం కొంచెం వివరంగా చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ” మమతా బెనర్జీనే తీసుకో ఆవిడ మామూలు పొలిటిషియన్‌ కాదు. చాలా  ఈగోయిస్టిక్‌ పర్సనాలిటీ. తన మాటే నెగ్గాలనే పంతం ఎక్కువ. అలా నెగ్గకపోతే తట్టుకోలేదు. ఎంతకయినా తెగించేస్తుంది. మొదట్నుంచి యిది కనపడుతూనే ఉంది. మొన్నటికి మొన్న ఏం జరిగిందో తెలుసా? దసరాల్లో అమ్మవారి ఉత్సవాలు ఎంత బాగా జరుగుతాయో తెలుసుకదా. అందులోనూ బెంగాల్‌లో. అలాంటిది మొహర్రం, నిమజ్జనం ఒకే రోజు రావడం వలన  శాంతి భద్రతల దృష్ట్యా ఆ రోజు అమ్మవారి నిమజ్జనం కార్యక్రమం చేయడం కుదరదనీ, అదింకో రోజుకీ మార్చుకోవాలనీ ప్రకటించింది. యిదేదో ఖచ్చితంగా భక్తుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీయడమే. దాంతో హైకోర్టు ‘ రెండు పండుగలూ  ఒకే రోజు వచ్చినా రెండు జరపడానికి ఏర్పాట్లు చేయవలసిందే. ముంబయిలో, హైదరాబాద్‌లో జరపట్లేదా? అని గట్టిగానే మొట్టికాయలేసింది. యిదేదో మమతా ఈగోని  గట్టిగానే దెబ్బతీసింది. ‘ అలా అయితే జరిగే పరిణామాలకీ నా బాధ్యత లేదు. ఏం జరిగినా హైకోర్టే బాధ్యత వహించాలి’ అని హైకోర్టునే బాధ్యుల్ని చేసేసింది. ఆవిడ ఈగోకి యిది పరాకాష్ట. ఏతావాతా చెప్పేదేంటంటే… ఒక వ్యక్తిలో ఉండే  ఈగో తన వ్యక్తిత్వానికీ, తన జీవితానికీ మాత్రమే చేటు చేస్తుంది. అలాగే పార్టీలో  కీలక స్థాయిలోని ఉన్న వారి ఈగో కొంత మేర పార్టీకి నష్టం కలిగిస్తుంది. కానీ ప్రజల్ని పాలించే అత్యంత బాధ్యతాయుతమయిన పదవిలో  ఉన్న వ్యక్తిలో ఈగో వ్యవస్థ మొత్తాన్ని యిబ్బందుల్లోకి నెడుతుంది” అంటూ వివరించాడు.
డా. కర్రి రామారెడ్డి

రావణ విరచితం

మనస్సాక్షి
వెంకటేశం వస్తూనే ” గురూ గారూ…యిందాకో ఉత్తరం వచ్చింది” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం అదిరిపోయి ” యింకా ఈరోజుల్లో ఉత్తరాలు రాసేవాళ్ళెవరున్నారోయ్‌…
కొంపదీసి  ప్రేమలేఖ కాదు కదా” అన్నాడు. వెంకటేశం తల అడ్డంగా ఊపి ” ఆ..అంతదృష్టం కూడానా… ఆ.. రాసిందేదో మా లక్ష్మీకాంతం పెద్దమ్మలెండి… నన్నర్జంటుగా రమ్మని రాసేసింది” అన్నాడు. గిరీశం అలాగా అన్నట్టుగా తలూపి ” కొంపదీసి ఆవిడ బాపతు ఆస్తిపాస్తులేవన్నా రాస్తుందేమో” అన్నాడు. వెంకటేశం  కాదన్నట్టుగా తలూపి ” అదేం కాదులే గురూ గారు.. మన  గంగలకుర్రులో ఏవో రెండు గుళ్ళు  కట్టించాలంట..దాని గురించి మాట్లాడడానికి” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం హుషారుగా ”గుళ్ళా…కొంపదీసి నీకో గుడి నాకో గుడీ అంటావా” అన్నాడు.  వెంకటేశం తలూపి ” ఆ… గొప్ప శిష్యుడిని తయారు చేసినందుకు మీకూ, యింత గొప్పోడినయిపోయినందుకు నాకూ కట్టిస్తారు” అన్నాడు. గిరీశం నవ్వేసి ” సర్లే..నువ్వు వెళ్ళిరా” అన్నాడు. వెంకటేశం తలూపి బయటికి నడిచాడు. యింకో గంట తర్వాత ఎర్ర బస్సెక్కి గంగలకుర్రు బయలేర్దాడు.
——–
 గంగలకుర్రు… లక్ష్మీకాంతం అయితే వెంకటేశాన్ని చూడగానే చాలా ఆనందపడిపోయింది. ” రారా ఎంకన్నా… ఉత్తరం వేయగానే వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. నాకా వయసయిపోతోంది. ఓ పది లక్షలు పెట్టి మనూళ్ళో రెండు గుళ్ళు కట్టించాలనుకుంటున్నా. అలా అయితే  నా పేరు ఊళ్ళో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. ఈ గుళ్ళు కట్టించడానికి నిన్ను మించిన యోగ్యుడెవరూ కనిపించ లేదు.  మిగతా ఎవరినీ నమ్మే పరిస్థితి లేదు” అంది. దాంతో వెంకటేశం తలూపి ” అద్సరే పెద్దమ్మా… మరీ పది లక్షలంటే స్థలం కూడా  రాదు కదే” అన్నాడు. దాంతో లక్ష్మీకాంతం ”స్ధలాల సమస్య లేదురా. ఆ చెరువు పక్కన ఓ నూటయాభై గజాల స్ధలం. మార్కెట్‌ వీధిలో యింకో స్థలం ఉన్నాయి.వాటిలో కట్టించేద్దూ గానీ” అంది. దాంతో వెంకటేశం ” అలాగయితే ఓకె… యింతకీ ఏ దేవుళ్ళ  గుళ్ళు కట్టించాలి పెద్దమ్మా ” అన్నాడు.  దానికి లక్ష్మీకాంతం ” ఎవరివయినా ఫరవాలేదురా” అంది. దాంతో వెంకటేశం ఏదో ఆలోచన వచ్చినట్టుగా ” మన గిరీశం తాతగారి గుడయినా ఫర్వాలేదా? ” అన్నాడు. దాంతో లక్ష్మీకాంతం నవ్వేసి ” ఫర్లేదు. ఆయనదనేంటీ… ఆఖరికి మీసాల వీరప్పన్‌ గుడయినా ఫర్వాలేదు” అంది. దాంతో వెంకటేశం కూడా  నవ్వేసి ” సరే పెద్దమ్మా… వెంటనే పని మొదలుపెట్టించేస్తాలే” అన్నాడు. ఈలోగా లక్ష్మీకాంతం కొంత డబ్బు తెచ్చి వెంకటేశానికిచ్చి ” యిదయ్యాక మళ్ళీ యిస్తా” అంది. వెంకటేశం తలూపి బయటికి నడిచాడు.
 ఆ మర్నాడే ఆ గుడి పనులేవో మొదలయ్యాయి.
————–
 మూడు నెలలు తిరిగేసరికల్లా గంగలకుర్రులో రాములోరి గుడి రడీ అయిపోయింది.  వెంకటేశం కూడా తన పెద్దమ్మ తన మీద పెట్టిన నమ్మకానికి తగ్గట్టుగా ఏ కక్కుర్తులూ పడకుండా బ్రహ్మండంగా ఆ గుడేదో కట్టించేశాడు. యిక గుడి ప్రారంభోత్సవం  రోజయితే వచ్చేసింది. అయితే వెంకటేశానికి కొంచెం పబ్లిసిటీ దురద ఎక్కువ. దాంతో ఆ గుడి ప్రారంభోత్సవం విషయాన్ని మీడియాకి గట్టిగానే తెలియజేశాడు. యింకా ఊళ్ళో బోల్డంత పబ్లిసిటీ కూడా యిచ్చాడు. అనుకున్న సమయానికి గుడి ప్రారంభోత్సవం జరిగిపోయింది. అయితే పెద్దగా ఎవరూ రాలేదు. మర్నాడు అన్ని పేపర్లలో ఈ వార్తేదో బ్రహ్మండంగా వచ్చేస్తుందని వెంకటేశం తెగ ఆశపడిపోయాడు. దాంతో మర్నాడు పొద్దున్నే పేపర్లన్నీ కొనేసి గబగబ జిల్లా ఎడిషన్లన్నీ తిరేగేసేశాడు. దాంతో  ఎక్కడా ఏవీ లేదు…! ఏదో ఓ రెండు పేపర్లలో ఓ మూల ‘గంగలకుర్రులో రామాలయం ప్రారంభోత్సవం’ అని చిన్నగా వచ్చిందంతే. దాంతో వెంకటేశం చాలా నిరాశపడిపోయాడు. ఆ బాధతోనే గిరీశం గారి దగ్గర వాలిపోయాడు. ” గురూ గారూ. యింత కష్టపడి బ్రహ్మండంగా రాములోరి గుడి కట్టించానా… అయినా మీడియా పెద్దగా పట్టించుకోలేదు” అన్నాడు బాధపడిపోతూ.  దాంతో గిరీశం నవ్వేసి ” పరే… యింకా ఆవ రెండో గుడి కట్టించాలి కదా…అప్పుడేం చేస్తావంటే” అంటూ ఏం చేయాలో చెప్పాడు. దాంతో వెంకటేశం హుషారుగా తలూపి ఆ రెండో గుడి నిర్మాణం పనులు మొదలెట్టేశాడు. మొత్తానికి రెండు నెలలు తిరుక్కుండానే  ఆ గుడేదో తయారయిపోయింది. అయితే ఈసారి ఓ విశేషం జరిగింది. ఆ రెండో గుడి ప్రారంభోత్సవానికి ఊరు ఊరే కాదు… చుట్టుపక్కల ఊళ్ళ నుంచి కూడా జనాలు పొలోమని తరలివచ్చేశారు. యిక మర్నాడయితే  అన్ని ఛానల్స్‌లో, అన్ని పేపర్లలో ఈ గుడి గురించి ప్రముఖంగా వచ్చింది. గుడితో  పాటు వెంకటేశం పేరు అంతా మార్మోగిపోయింది. అంతా ఆ గుడి గురించి చర్చలే. యింతకీ ఆ గుడిలో పెట్టింది ఏ రాముడ్నో, కృష్ణుడ్నో కాదు. రావణాసురుడి విగ్రహం.
———-
” అదీ గురూ గారూ… నాకొచ్చిన కల. కొంపదీసి నేను ఎదురుమతం గాడిలా తయారయిపోతున్నారంటారా?” అంటూ అడిగాడు వెంకటేశం అనుమానంగా దాంతో గిరీశం విసుక్కుని ” ఆ… యిలాంటి లక్షణాలేవో మీ తాత వెంకటేశం టైం నుంచీ కనబడుతున్నాయిలే. యింతకీ ఈ కలకి అర్ధం ఏంటో తెలుసా? అసలిదంతా నెగిటివ్‌ యట్రాక్షన్‌ వ్యవహారం. మనిషినెప్పడూ మంచి కంటే చెడే ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది. అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించిన  ఒనిడా టీవీ యాడ్‌ గుర్తుందా. ఓ పిల్ల భూతంతో తీసిన నెగిటివ్‌ యాడ్‌ సూపర్‌హిట్‌ అయింది. యిదేదో ఆ యాడ్‌  అనే కాదు. అన్నీ రంగాలకీ వర్తిస్తుంది. సినిమా రంగాన్నే  తీసుకుంటే అప్పట్లో తన క్రియేటివిటీతో ఓ వెలుగు వెలిగిన  ఓ డైరక్టర్‌ యిప్పడా క్రియేటివిటీ కొండెక్కి పోయినా సంచలనాత్మక   స్టేట్‌మెంట్లతో తన ఉనికిని చాటుకుంటున్నాడు. అదే రాజకీయాల్ని తీసుకుంటే  కష్టపడి పైకి రావాలంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది. అదే అడ్డదారిలో అంటే అడ్డదిడ్డమైన స్టేట్‌మెంట్లు యిస్తే చాలా తొందరగానే పైకొచ్చేయెచ్చు. ఆనాటి నందిని నుంచి ఈనాటి గులాబీ వరకు యిలా పాపులర్‌ అయినవాళ్ళే. యిక ఈ మధ్య ఓ కులాన్ని టార్గెట్‌ చేసి స్టేట్‌మెంట్లిచ్చిన ఆచార్యుల వారు రాత్రికి రాత్రే పాపులర్‌ అయిపోవడం తెలిసిందే. ఏతావాతా చెప్పేదేంటంటే ఈ వ్యవస్థలో  కావలసింది రామతత్వం కాదు రావణతత్వం ” అన్నాడు.
 డా. కర్రి రామారెడ్డి

మరో ఖాతా

 మనస్సాక్షి
” నల్లా యిరికన్‌…నల్లా  యిరికియా” అన్నాడు వెంకటేశం వస్తూనే. దాంతో గిరీశం కంగారుపడి ” ఏవివాయ్‌ వెంకటేశం… పొద్దున్నే  అరవంలో అరుస్తున్నావే?” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ” ఏం లేదు గురూ గారూ… రేపు తిరుచిరాపల్లి వెళదామనుకుంటున్నా. ఆ పక్క పల్లెటూర్లో  నా ఫ్రెండ్‌ రామనాథన్‌ జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తున్నాడు. అక్కడికి పోతే నాకేదో దారి చూపిస్తానన్నాడు” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం నిట్టూర్చి  ” పొరుగింటి పుల్లకూర  రుచంటారు. సరే వెళ్ళిరా” అన్నాడు. ఆ రోజు సాయంత్రమే వెంకటేశం తిరుచిరాపల్లి బయలుదేరాడు….
రామనాథన్‌ అయితే వెంకటేశాన్ని చూసి చాలా ఆనందపడ్డాడు. ” ఎప్పట్నుంచో  చెపుతుంటే  యిప్పటికీ వచ్చావన్నమాట” అన్నాడు. వెంకటేశం తలూపి” అవున్రా…అక్కడ ఎంతసేపటికీ  మా గురువుగారి చుట్టపొగ  తప్ప యింకొకటి బుర్రలోకి దూరి చావడం లేదు” అన్నాడు. రాంనాథన్‌ తలూపి ” సరే… యిక్కడ నీ తెలివితేటలేంటో నిరూపించుకో… నీకో బ్రహ్మండమయిన  దారి చూపిస్తా” అన్నాడు. వెంకటేశం తలూపాడు. అయితే రెండ్రోజులు తిరక్కుండానే తన తెలివితేటలేవో  నిరూపించుకోవడానికి వెంకటేశానికో అవకాశం వచ్చింది.
…అది జయలలిత మరణ రూపంలో. ఆవిడ మరణంతో అంతా విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఎక్కడ చూసినా ఆవిడ మరణం గురించి చర్చే. యిది జరిగిన మూడో రోజు ఆ ఊళ్ళో ఉండే  తంగవేలు పోయాడని తెలిసింది. దాంతో రామనాథన్‌ వెంకటేశాన్ని తీసుకుని హడావిడిగా వాళ్ళింటికి వెళ్ళాడు. అసలది పల్లెటూరు కావడంతో పెద్దగా వార్తలేవీ ఉండవు. అందుకు ఆఖరికి ఊళ్ళో మాములు చావులకి కూడా రాంనాథన్‌ కెమెరా పట్టుకుని పోతుంటారు. ఆ రోజు అలాగే వెళ్ళాడు. వెంకటేశం అనుసరించాడు. వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళేసరికి తంగవేలు శవం యింటి ముందు ఉంది. యింట్లో వాళ్ళే కాకుండా బంధువులు కొద్ది మంది కూడా ఉన్నారు. పెద్దగా ఏడుపులు లేవు.యింతలో  రాంనాథన్‌, వెంకటేశం రావడం చూసి అంతా ఏడుపు అందుకున్నారు. రాంనాథన్‌ శవం దగ్గరకెళ్ళి దణ్ణం పెట్టుకుని ఓ పక్కన నిల్చున్నాడు. కొంచెంసేపాగి ఆ శవం తాలూకా  కొడుకునీ, కోడల్ని పక్కకి పిలిచాడు. వాళ్ళిద్దరూ వచ్చాక ” తంగవేలు గారు నాకు ఎప్పట్నుంచో తెలుసు. అసలు నేనిలా జర్నలిస్టునయ్యానంటే కారణం ఆయనే .. అవునూ.. యింతకీ ఆయనెలా పోయారు? అన్నాడు. తంగవేలు కొడుకు కళ్ళు తుడుచుకుని ” ఆయన వయసు 81 దాటిందిలెండి. నిద్రలోనే పోయారు. ఏదో ఆయనలా ఉంటే  పెద్ద దిక్కుగా ఉండేది” అన్నాడు. ఈలోగా కోడలు ” అవునవును. పెద్దగా సంపాదించి యిచ్చింది లేకపోయినా పెద్ద దిక్కుగా ఉండేవారు” అంది మాట విరుస్తూ. రాంనాథన్‌ అలాగా అన్నాడు. మొత్తానికి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి చూస్తుంటే అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నట్టుంది. సరిగ్గా అప్పుడు వెంకటేశం రంగంలోకి దిగాడు. ” నేను చెప్పినట్లు చేస్తే ఆ పెద్దాయన  పేరు చెప్పి మీకో మంచి ఎమౌంట్‌ వచ్చేలా చూస్తా” అన్నాడు. దాంతో అంతా ఆసక్తిగా చూశారు. యింతలో వెంకటేశం ” నిన్న రాత్రి తంగవేలు గారు టీవీలో వార్తలు చూస్తూ పోయారు కదా ” అన్నాడు. దాంతో తంగవేలు కొడుకు ” అబ్బే… ఆయనకి టీవీ చూడటమంటే చెడ్డ చిరాకు” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం విసుక్కుని ” అబ్బబ్బ…చెప్పింది వింటారా… ఆయన  టీవీలో వార్తలు చూస్తూ  హార్ట్‌ ఎటాక్‌తో పోయారు. సరేనా” అన్నాడు. వాళ్ళు సరేనన్నారు. యింతలో వెంకటేశం ” మొన్న జయలలిత మరణించినప్పటీ నుంచి ఆయన దిగులుతో పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టలేదు  కదా” అన్నాడు. ఈసారి తంగవేలు కొడుకు  ” అబ్బే… ఎవడు పోయినా ఆయనేం పట్టించుకోడు. ‘ అయితే నాకేంటీ’ అన్నట్టుంటారు” అన్నాడు. ఈసారి వెంకటేశం వాళ్ళ వంక కోపంగా చూశాడు. దాంతో వాళ్ళు నాలుక్కరచుకున్నారు. యింతలో వెంకటేశం ” ఎవరొచ్చి అడిగినా నేనిందాకా చెప్పినట్టే చెప్పాలి” అన్నాడు. వాళ్ళిద్దరూ తలూపారు. తర్వాత రాంనాథన్‌, వెంకటేశం బయటి కొచ్చేశారు. అప్పుడేం చేయాలనేది వెంకటేశం రాంనాథన్‌కి చెప్పాడు. దాంతో రాంనాథన్‌ హుషారుగా ఎవరెవరితోనో మాట్లాడాడు. మర్నాటికల్లా  ఓ వార్త ప్రముఖంగా మీడియాలో వచ్చింది. ‘ జయలలిత మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఆవిడకీ వీరాభిమాని అయిన తంగవేలు హార్ట్‌ఎటాక్‌తో చనిపోయారన్నది’ ఆ వార్త. యిదొక్కటే కాదు. యిలాంటి  బెంగ మరణాలు యింకో రెండొందలదాకా రాష్ట్రంలో నమోదయ్యాయి.  అప్పటికప్పుడే శశికళ, పన్నీరులు కలిసి యిలా బెంగతో మరణించిన వాళ్ళ కుటుంబాలకీ ఓ అయిదు లక్షలూ, ఓ ఉద్యోగం ఏర్పాటు చేసేశారు.
——-
 ”  అది గురూగారూ… రాత్రి నా కొచ్చిన కల” అన్నాడు వెంకటేశం. దాంతో గిరీశం” అయిత టైం మెషిన్లో ఆర్నెల్లు వెనక్కిపోయావన్న మాట” అన్నాడు. వెంకటేశం నవ్వేసి ఊరుకున్నాడు. తర్వాత యిద్దరూ కబుర్లలో పడ్డారు. యింతలో ఫోన్‌ మోగింది.ఆ పాటికి గిరీశం చుట్ట గుప్పుమనిపిస్తుండడంతో వెంకటేశం ఫోన్‌ తీసుకున్నాడు. అవతల ఫోన్‌ చేసింది బాబీగాడి స్కూల్‌ హెడ్మాస్టర్‌. దాంతో వెంకటేశం కుతూహలంగా ” ఏంటార్స్‌… మళ్ళీ మా బాబీగాడేవయినా కొంపలంటించేడా?” అనడిగాడు. దానికీ అవతల్నుంచి హెడ్మాష్టర్‌ కొండయ్య ” లేదు లేదు. వేరేగా నా కొంపలంటుకునేలా ఉన్నాయి. అర్జంట్‌గా నువ్వూ , మీ గిరీశం గారు యిక్కడికి రావాలి. యింట్లోనే ఉన్నా” అన్నాడు.  వెంకటేశం అలాగేనంటూ ఫోన్‌ పెట్టేసి ” గురూ గారూ… మనం అర్జంటుగా వెళ్ళాలి. బాబీగాడి హెడ్మాస్టర్‌ కొండయ్య గారు ఏదో సమస్యలో ఉన్నారంట అన్నాడు. దాంతో గిరీశం పైకి లేచి ” పద.. పోదాం” అంటూ బయటికి నడిచాడు. వెంకటేశం అనుసరించాడు. వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళేసరికి కొండయ్య యింట్లోనే ఉన్నారు. మొహం చూస్తే పది లంఖణాలు చేసినట్టున్నాడు. గిరీశాన్ని చూడగానే కొండయ్య  బోరుమన్నంత పనిచేసి ” గిరీశం గారూ.. చాలా పెద్ద సమస్యలో యిరుక్కున్నా. మీరే ఏదో చేయాలి” అన్నాడు. గిరీశం ఏవయిందన్నట్టుగా చూశాడు. దాంతో కొండయ్య ” మీకు తెలుసు కదా. నేను పిల్లలందర్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను. వాళ్ళు బావుండాలనీ ఎవరయినా తప్పు చేసినా తిడుతుంటాను. అలాగే ఈ మధ్య స్కూలుకి సరిగ్గా రావడం లేదని ఆనంద్‌ అనే కుర్రాడిని గట్టిగా మందలించాను. యిదంతా నిన్న మధ్యాహ్నం జరిగింది. అయితే రాత్రి  ఆ వెధవ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడంట. యిప్పుడు వాడి బంధువులు వచ్చి నా  నా మీద పడతారో, నా స్కూలు ధ్వంసం చేస్తారో  అని భయంగా ఉంది” అన్నాడు. ఆ పాటికి విషయం ఏంటనేది గిరీశం, వెంకటేశంలకి అర్థమయిపోయింది. గిరీశం అయితే  వెంటనే రంగంలోకి దిగిపోయాడు. వెంటనే ఎవరికో ఫోన్‌ చేసి ” ఆ..నేనూ గిరీశాన్ని. ఆ బ్లూ వేల్‌ దెబ్బ మనూరి మీదా పడింది. దాని దెబ్బతో రాత్రి ఓ కుర్రాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు”  అంటూ  యిన్ఫర్మేషన్‌ యిచ్చేశాడు. తర్వాత అలాంటి ఫోన్లే యింకొన్ని చేశాడు. యింకేముంది…యింకో పావుగంటలో మీడియా మొత్తం వాలిపోయింది. అంతా వచ్చా గిరీశం ” చివరిఇ ఈ విషయం నేను మీడియాకి చెప్పవలసి వచ్చి ంది. ఆనంద్‌ అనే కుర్రాడు ఈ బ్లూవేల్‌  గేమ్‌లో చిక్కుకుని రాత్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు” అంటూ వివరించాడు. యింకేముంది మర్నాడు ‘ బ్లూ వేల్‌కి బలయిపోయిన యింకో కుర్రాడు’ పేరుతో అన్ని పేపర్లలో, ఛానల్స్‌లో ప్రముఖంగా వచ్చింది.
——-
 ” గురూ గారూ… మొత్తానికి ఆ చావుని ఖాతా మార్చేసి కొండయ్యగారిని కాపాడేశారన్నమాట” అన్నాడు వెంకటేశం. దాంతో గిరీశం ” అయినా అందులో తప్పేం ఉందోయ్‌… అయినా యిదంతా వ్యవస్థలో ఎప్పట్నుంచో నడుస్తూనే ఉంది కదా.  నీ కలలో వచ్చిందేంటంట? పెద్ద పెద్ద నాయకులు చనిపోయినప్పుడు పార్టీకి మైలేజ్‌ పెంచుకోవడానికి రకరకాల చావుల్ని  ఆ ఖాతాకి మళ్ళించడం గమనించవచ్చును. ఏతావాతా చెప్పేదేంటంటే… ‘ కాదేదీ కవితకనర్హం’ అని శ్రీశ్రీ ఎప్పుడో చెప్పినట్టుగా ‘ కాదేదీ మోసాలకి అనర్హం” అని యిప్పటి పార్టీలు నిరూపిస్తున్నాయి. ఈ చావు ఖాతాల ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ఈ బాపతే. ఏదేవయినా యిలాంటి మనస్థత్వం అలవరుచుకోగలిగితేనే రాజకీయాల్లో మనగలిగేది” అంటూ వివరించాడు.
డా. కర్రి రామారెడ్డి

పో..పో…. రా..రా !

 మనస్సాక్షి
 వెంకటేశం కంగారుపడ్డాడు.దానిక్కారణం గిరీశం గారింట్లోంచి పొగలొస్తుండడమే. ఆ పొగలేవో గురువుగారూ కాల్చే ఘంట మార్కు చుట్టలవి కాదు. మరి ఈ పొగలేంటా అనుకుంటూ  లోపలికి నడిచాడు. తీరా చూస్తే  గిరీశం గారు హాలో ్లనే ఉన్నారు. ఆ పొగలొస్తోంది కూడా ఆయన బుర్రలోంచే. దాంతో వెంకటేశం కంగారుపడిపోయి ” ఏంటి గురూగారూ.. అంత కొంపలంటుకుపోయే ఆలోచనలేంటంట”? అన్నాడు. ఆ పాటికి తేరుకున్న గిరీశం ” ఏం లేదోయ్‌.. ఈ ఆలోచనలన్నీ బాబీ గాడి గురించిలే. వాడు రోజూ  ఓ రెండు మూడు గంటలు ఎక్కడికో పోతున్నాడు. ఎక్కడికంటే అదేదో కళ అంటున్నాడు. యిందాకయితే ఓ పదివేలు కూడా అడిగాడు. అదీ అందుకే  అంటున్నాడు” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ” అయితే మొత్తానికి మీ తాత గిరీశం గారి కళలేవో వీడి కొచ్చినట్టున్నాయి” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం విసుక్కుని ఏదో అనబోయేంతలో లోపల్నుంచి బాబీగాడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు. వెంకటేశం ఓ సారి వాడిని దగ్గరికి పిలిచి ” ఏరా.. అదేదో కళలో కళాసేవో అంటూ తిరుగుతున్నావంట…” అన్నాడు. దాంతో బాబీగాడు ” అవును బాబాయ్‌…నా టాలెంట్‌ చూస్తావా…” అంటూ  లోపలికి పరిగెత్తికెళ్ళి ఓ బొమ్మని పట్టుకొచ్చాడు. అదేంటా అని  యిద్దరూ ఆశ్చర్యంగా చూశారు. బాబీ ఆ బొమ్మని చూపిస్తూ  ” చూడండి నేనీ బొమ్మతో మాట్లాడతా” అన్నాడు. దాంతో యిద్దరూ అలా ఆసక్తిగా చూస్తుండగానే బాబీగాడు  ఆ బొమ్మని వొళ్ళో పెట్టుకుని చిన్న షోలాంటిది మొదలెట్టాడు. ” ఓయ్‌… నీ పేరేంటో చెప్పు” అన్నాడు. దానికి ఆ బొమ్మ ఏం మాట్లాడలేదు. దాంతో బాబీ ” యిదిగో బొమ్మా…నువ్వ మాట్లాడకపోతే  నా పరువుపోతుంది. నీ పేరేంటో చెప్పు” అన్నాడు. దాంతో ఆ బొమ్మ ” మరి బొమ్మంటే నాకు కోపం రాదా… నా పేరు బుడుగులే” అంది. దాంతో గిరీశం, వెంకటేశం చప్పట్లు కొట్టారు. ” మొత్తానికి బాబీగాడు వెంట్రిలాక్విజం మీద మంచిపట్టు సాధించేశాడు అన్నాడు గిరీశం నెమ్మదిగా. ఈలోగా బాబీగాడు మరికొన్ని  ప్రశ్నలడగడం, బొమ్మ వాటన్నిటీకీ గమ్మతయిన సమాధానాలు చెప్పడం జరిగింది. యింతలో బాబీగాడు ” నీకు హిందీ వచ్చా?” అనడిగాడు. బొమ్మ తలూపి ” వో…బ్రహ్మాండంగా వచ్చు అంది. దాంతో బాబీ ” యిలా రా… అని హిందీలో చెప్పు” అన్నాడు. దానికా బొమ్మ ” ఆ..యింతేనా… యిదర్‌ ఆవో” అంది. ఈ సారి బాబీ” సరే..  అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పాలంటే” అన్నాడు. ఈ సారి బుడుగు అనబడే ఆ బొమ్మ బుర్ర గోక్కుంది. తర్వాత ” ముందు నన్నక్కడికి తీసుకెళ్ళు” అంది. బాబీ ఆ బొమ్మని ఎత్తుకుని అక్కడకెళ్ళి ” ఆ యిప్పుడు చెప్పు” అన్నాడు. అప్పడా బొమ్మ ” యిదర్‌ ఆవో” అంది. దాంతో గిరీశం, వెంకటేశం పగలబడి నవ్వేరు. యింతలో గిరీశం ” ఆ భలే చేశావురా అదేదో కళ..కళ అన్నావ్‌..యిదేనా” అన్నాడు. బాబీ తలూపి ” అవును మామయ్య…పదివేలడిగింది కూడా ఈ బొమ్మలాంటిది కొనుక్కోడానికే. ఈ బొమ్మ మా మేస్టారిది. తిరిగి యిచ్చేయాలి” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం ” సరే.. పదరా… ఏటీఎంకి వెడదాం. నీకా డబ్బు డ్రా చేసి యిస్తా” అంటూ బయటికి నడిచాడు. బాబీగాడయితే  చిన్నగా ఈలేసుకుంటూ  హుషారుగా అనుసరించాడు. వెంకటేశం మాత్రం  వెళ్ళకుండా అక్కడో పడక్కుర్చీలో వాలి చిన్నగా కునుకు లాగించే పనిలో పడ్డాడు.  ఆ కునుకులో చిన్న కలొచ్చింది…
ఎప్పుడో  80 ల నాటి మాట.అప్పటికింకా తిరుపతిలో సౌకర్యాలు అంతగా లేవు. భక్తుల రద్దీ మాత్రం ఎక్కువగానే ఉండేది. రోజూ వేలాదిగా వచ్చే ఆ భక్తుల్ని కంట్రోల్‌ చేయడం దేవస్థానం సిబ్బందికి కష్టంగానే ఉండేది. ఎంతమంది భక్తులొచ్చినా ఏరోజుకారోజు దర్శనం చేయించి పంపించెయ్యాల్సిందే.  లేకపోతే మర్నాటికీ మళ్ళీ వచ్చి పడిపోతారు. దాంతో వేలాదిగా వచ్చే ఆ భక్తులందరినీ ” పోండి…పోండి” అంటూ సిబ్బంది బలవంతంగా  తోసెయ్యాల్సి వసో ్తంది. అందరికీ ఆ స్వామి  దర్శనం జరగాలి కాబట్టి అలా చేయడం దైవ కార్యంగానే సిబ్బంది భావించే వారు. అయితే ఈ విషయంగా బయట విమర్శలు గట్టిగా మొదలయ్యాయి. అలా పోండి…పోండి అనడం భక్తుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీస్తుందన్న విమర్శలు గట్టిగా మొదలయ్యాయి. యిదంతా ఆలయ ఈవోగా ఉన్న వెంకటేశానికి తలనొప్పిగా తయారయింది. దాంతో ఏం చేయాలో తోచక తన గురువుగారయిన  గిరీశానికి  ఫోన్‌ చేశాడు. ” గురూగారూ… ఏదో ఆ ఏడుకొండలవాడి దయవలనా, మీ ఆశీర్వాదం వలనా యిక్కడ  ఈవో కాగలిగేను. యిక్కడంతా బానే ఉంది గానీ ఓ సమస్యొచ్చిపడింది” అంటూ తనకొచ్చిన సమస్యంతా చెప్పాడు. అంతా విన్న గిరీశం ” ఓస్‌ యింతేనా… అంటూ ఏం చేయాలో చెప్పాడు. అది వినగానే  వెంకటేశం చాలా ఆనందపడిపోయాడు. ఆ రోజు సాయంత్రమే  ఆలయ సిబ్బందిని పిలిచి మాట్లాడాడు. కొన్ని కొన్ని సూచనలిచ్చాడు.  అంతే … ఆ మర్నాటి నుంచి ఓ కొత్త విషయం అమల్లోకి వచ్చింది. ” పో… పో.. అని సిబ్బంది భక్తుల్ని  తోయడం మానేశారు. రండి.. రండి  మనసారా స్వామిని దర్శించుకోండి” అంటూ స్వామివైపు లాగేస్తున్నారు. అంతే…సమస్య కాస్తా పరిష్కారం అయిపోయింది. భక్తులు ఎప్పటిలా వేలాదిగానే వస్తున్నారు. వాళ్ళు స్వామి వారిని దర్శించుకునే ఆ పదిహేనూ, యిరవై సెకన్ల సమయమూ మారలేదు. అయితే పో..పో.. బదులు ”రండ్రండి” వ్యవహారంతో  బయట్నుంచి విమర్శలు ఆగిపోయాయి.
—— –
 ఎవరో తట్టిలేపేసరికి వెంకటేశం ఉలిక్కిపడి లేచి కూర్చున్నాడు. గిరీశం, బాబీ పక్కనే నిలబడున్నారు. దాంతో వెంకటేశం తనకొచ్చిన కలని గుర్తు చేసుకుని ” భలే గమ్మ త్తయిన కలొచ్చింది గురూ గారు ”అంటూ తనకొచ్చిన  కలంతా చెప్పాడు. దాంతో గిరీశం నవ్వేసి ” యిందాక బాబీ గాడి బొమ్మ కామెడీ చూశావు కదా. అదేదో నీ బుర్రలో దూరినట్టుంది. అయితే అంతకు మించిన  వ్యవహారం కూడా యిందులో ఉంది” అన్నాడు.  వెంకటేశం అదేంటా అని ఆలోచనలోపడ్డాడు. అప్పుడు గిరీశమే అదేదో చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ” మోడీ గారు చాలా విలక్షణమైన వ్యక్తి. ఆయన  ఆలోచనలన్నీ ప్రజాశ్రేయస్సు కోసమే. అందుకోసం ఏవయినా చేసేస్తాడు. ఎవరినీ లెక్కచేయడు. అందుకే ఈ మూడేళ్ళ పాలనలో  ఆయనన్ని సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగింది.దశాబ్ధాల తరబడి  అవినీతిమయమైపోయిన ఈ వ్యవస్థని సమూలంగా ప్రక్షాళన చేయడమే ఆయన లక్ష ్యం. దాని కోసం ఆయన నిద్రపోడు. తన టీంని..అదే తన మంత్రివర్గాన్ని  నిద్రపోనివ్వడు. పరుగులు పెట్టిస్తాడు.  అందులో ఎవరయినా తన అంచనాలు అందుకోలేకపోతుంటే వారిని నిర్ధాక్షిణ్యంగా తొలగించడానికి కూడా వెనుకాడడు. యిప్పడదే జరుగుతోంది. లక్ష ్య సాధనలో వెనుకబడిన  మంత్రులు కొందర్ని తొలగించడం జరిగింది. అయితే ఎంతయినా వాళ్ళు తన కంటే సీనియర్లాయే. వాళ్ళని తొలగిస్తే  పార్టీలో అసంతృప్తి ఏర్పడటం ఖాయం. అలాగని వాళ్ళని కొనసాగించే పరిస్థితి లేదు. అందుకే  మోడీ గారు నీ కలలోలాంటి ” ఫో…ఫో.. రా…రా.. ” సూత్రాన్ని పాటించారు. తొలగించబడిన పెద్దాయనతో ” మీరు నా కంటే ఎంతో అనుభవజ్ఞులు. నా వయస్సు మీ అనుభవమంత ఉండదు. అందుకే మీలాంటి వాళ్ళు నా కింద పనిచేయడమేంటీ…  ఒక గవర్నర్‌గా మీ సేవలు దేశానికెంతో అవసరం అని శెలవిచ్చి గవర్నర్‌ని చేస్తున్నారు. అలాగని మిగతా వాళ్ళకి కూడా పార్టీ పదవులిచ్చి గౌరవంగా తోలెయ్యడం జరుగుతోంది. ఏతావాతా చెప్పేదేంటంటే  రాజకీయాల్లో చేసే పనేదో చేసెయ్‌… అయితే అదేదో ” పో పో పద్ధతిలో కాకుండా ” రా… రా..” పద్ధతిలో చెయ్యి ” అంటూ వివరించాడు.
డా.కర్రి రామారెడ్డి

సిద్ధాంతం-రాద్ధాంతం

మనస్సాక్షి
వెంకటేశం ఎప్పుటిలాగే వాలిపోయాడు.అయితే ఆ రోజు గిరీశం గారింట్లో వాతావరణం ఎప్పటిలా లేదు. కొంచెం హడావిడిగా ఉంది. బాబీగాడయితే  ఒకటే హడావిడిగా అటూ యిటూ తిరిగేస్తున్నాడు. యిక గిరీశం సంగతి సరేసరి. యింకా బిజీగా ఉన్నాడు. జుట్టుకీ, మీసాలకీ రంగులేసే పనిలో ఉన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ‘ముసలోడికి దసరా పండుగన్నట్టు… వీటికేం తక్కువ లేదు’ అని గొణుక్కున్నాడు. పైకి మాత్రం ”ఏంటి గురూ గారూ…ఏదయినా హీరో ఛాన్స్‌ లాంటి దేవయినా వచ్చిందా…” అంటూ  అడిగాడు.  దాంతో గిరీశం కూడా పదునుగా ” నీకు మరీ అంత వేళాకోళం పనికిరాదోయ్‌…ఈరోజు మన బాబీగాడి స్కూల్లో  ఏవో కల్చరల్‌ ప్రోగ్రామ్స్‌ ఉన్నాయంట. నన్నూ నాలుగు మాటలు మాట్లాడమన్నారులే”. అన్నాడు. వెంకటేశం అలాగా అన్నట్టుగా తలూపాడు. యింతలో గిరీశం ” అవునూ… నువ్వెలాగా  ఖాళీయే కదా. నువ్వూరా” అన్నాడు. దాంతో  వెంకటేశం కూడా వారితో స్కూల్‌కి బయల్ధేరాడు. వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి స్కూలంతా హడావిడిగా ఉంది. పెరెంట్స్‌ అంతా కల్చరల్‌ ప్రోగ్రామ్స్‌ కోసం చూస్తున్నారు. యింతలో బాబీగాడు గ్రీన్‌ రూమ్‌లో దూరాడు. యింకో పక్క స్కూలు తాలుకా ఎవరో గిరీశాన్నొచ్చి నాలుగు మాటలు మాట్లాడమన్నారు. దాంతో గిరీశం హుషారుగా స్టేజెక్కేశాడు. మైక్‌ని చూసేసరికి ఊపొచ్చిసింది. అందులోనూ మీడియా కవరేజ్‌ కూడా ఉందాయె. యింకేముంది చెలరేగిపోయాడు. అయితే అదేదో  మరీ ఎక్కువ చెలరేగిపోవడానికి వీల్లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే  ఆ రోజు ప్రోగ్రాం ఉపన్యాసాలదికాదు. కల్చరల్‌ ప్రోగ్రామ్‌ది. అందుకే గిరీశం కొంచెం క్లుప్తంగానే విలువలతో కూడిన విద్య గురించి రొటీన్‌ మాటలు చెప్పేసి దిగిపోయాడు. యింకో పది నిమిషాల్లో కల్చరల్‌ ప్రోగ్రామ్స్‌ మొదలయ్యాయి. ముందుగా ఏదో మోడ్రన్‌ సినిమా పాట మొదలయింది. ఆ డేన్స్‌  చేస్తుంది కూడా బాబీగాడూ, యింకో అమ్మాయి. అసలా గెటప్‌లో బాబీగాడిని గుర్తు పట్టడమే కష్టంగా ఉంది. అసలు బాబీగాడి డ్రెస్సదీ చూస్తుంటే  గిరీశం, వెంకటేశం అదిరిపోయాడు. యిక బాబీగాడు ఓ పక్కన చెలరేగిపోయి గంతులేస్తుంటే  ఆ అమ్మాయి కూడా ఎంతమాత్రం తగ్గడం లేదు. డేన్స్‌ మధ్యలో  బాబీ ఆ అమ్మాయిని దగ్గరకి తీసుకోవడం, నడుం మీద చెయ్యేసి గిర్రున తిప్పడం లాంటివి కూడా ఉన్నాయి. దాంతో వెంకటేశం కొంచెం యిబ్బంది పడి ” గురూగారూ…యిదేదో  కొంచెం తేడాగా ఉన్నట్టుంది” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం విసుక్కుని ” ష్‌ అదంతా కల్చరోయ్‌” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ‘ ఆ.. ఏం కల్చరో ఏంటో…వీడికి ఆ సీనియర్‌ గిరీశం గారి కళలేవో తగలడ్డట్టున్నాయి’ అనుకున్నాడు. అదనే కాదు. తర్వాత  కార్యక్రమాల్లో సగం అలానే ఉన్నాయి. యింకో మూడు గంటల్లో కార్యక్రమం పూర్తయింది. యిక బయటికి రావడానికి గిరీశం, వెంకటేశం లేస్తుండగా  వారిని చూసి విలేఖర్లు దగ్గరకొచ్చారు. ” యిప్పుడు నడుస్తున్న ఈ డేన్స్‌ పోకడల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి?” అంటూ గిరీశాన్ని అడిగారు. మైకులు చూసేసరికి గిరీశానికి చిన్నపాటి పూనకంలాంటిదొచ్చేసింది. ” కాలంతో పాటు మనమూ మారాలి. పంచె కట్టుల్నుంచి ప్యాంటులి వచ్చాం కదా. అలాగే కాలానికనుగుణంగా  మనమూ ముందుకిపోవాలి” అని శెలవిచ్చాడు. దానిని అంతా రాసుకున్నారు.
——–
 వారం తర్వాత…” అబ్బబ్బ…దురదలు ఎక్కువయిపోయాయి” అన్నాడు గిరీశం ఉన్నట్టుండి. దాంతో వెంకటేశం ” అందుకే  ఆ చర్మ వ్యాధుల డాక్టర్‌ గారి దగ్గరికి  వెళ్ళమన్నది” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం విసుక్కుని” ఊర జోకులెయ్యకోయ్‌…నేన్నంటున్న దురదలు పేపర్లో నా పేరు పడడం గురించి” అన్నాడు.  దాంతో వెంకటేశం ” ఆ…రోజు పేపర్లో పేరు పడడానికి మీరేవీ సెలబ్రిటీ కాదు కదా..” అన్నాడు. గిరీశం తలూపి ” అవునోయ్‌… సెలబ్రిటీ అయితే  బాధేం ఉందట…ఏదో కొంచెం కొంచెంగా అందరికీ తెలిసిన వ్యవహారంమూలానే ఈ పాట్లు” అన్నాడు. గిరీశం మాట పూర్తయ్యేలోగా ఏకాంబరం ఫోన్‌ చేశాడు. ” యిదిగో గిరీశం గారూ…మంచి అవకాశం ఒకటి వచ్చేసింది. మీరు  అర్జంటుగా బయలుదేరి బస్టాండ్‌కి వచ్చేయండి” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం ఆదరాబాదరాగా వెంకటేశాన్నీ తీసుకుని బయల్దేరాడు.
 వాళ్ళిద్దరూ బస్టాండ్‌కి వెళ్ళేసరికి ఏకాంబరం ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఏకాంబరం కూడా బస్సు డ్రైవర్‌ని ఏదో బతిమాలుతున్నాడు. డ్రైవరయితే ‘టైమయిపోయింది. వెళ్ళిపోవాలి” అంటున్నాడు. దాంతో ఏకాంబరం  సమోసాలూ, టీ తెప్పించి డైవర్‌ని బుట్టలో వేస్తున్నాడు. యిదంతా చూసి గిరీశం ఏకాంబరం దగ్గరకెళ్ళి” వాడి ని బతిమాలుతున్నావేంటీ? అన్నాడు. దాంతో ఏకాంబరం ” ఏం లేదు. అదేదో అర్జునరెడ్డి సినిమా అట.హీరో హీరోయిన్లు నోట్లో నోరెట్టేసుకుని మరీ ముద్దెట్టుకునే పోస్టరేదో ఈ బస్‌ మీద అంటించి ఉంది. దానిని యిప్పుడు చింపాలి” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం హుషారుగా ” యింకెందుకాలస్యం రా చింపేద్దాం” అన్నాడు. దాంతో  ఏకాంబరం విసుక్కుని ” మీడియా వాళ్ళు రాకుండా ఈ చింపడాలు ఎందుకంట… ఏదో మీడియా కవరేజ్‌ కోసం తప్ప వాళ్ళెవరో ముద్దు పెట్టుకుంటే మనకేంటి? లేకపోతే యింకేదో పైత్యం పని చేస్తే మనకేంటి? అన్నాడు. గిరీశం అవునన్నట్లుగా తలూపాడు. యింతలోనే  మీడియా పక్షులు దిగిపోయాయి. దాంతో ఏకాంబరం, గిరీశం గబగబా బస్‌కి అంటించి ఉన్న ముద్దు పోస్టర్‌ని చింపే పనిలో పడ్డారు. అదయింతర్వాతా గిరీశం ” చూశారా…మన సంస్కృతి ఎలా దిగజారిపోతుందో… అందుకే మా ఈ నిరసన” అంటూ  ఆవేశంగా అన్నాడు. విలేఖర్లు అదంతా రాసుకున్నారు.  అంతే కాదు.  మర్నాడు గిరీశం చెప్పిందంతా మీడియాలో ప్రముఖంగా వచ్చింది.
 ————-
” అసలు  మీ ప్రవర్తన నాకేం అర్ధం కావడం లేదు. అసలు  మీరు ఏ సిద్ధాంతంలో ఉన్నారు? ఏ వైపు నిలబడ్డారు?” అంటూ వెంకటేశం అనుమానంగా అడిగాడు. దాంతో గిరీశం నవ్వేసి ” నేను ఏ సిద్ధాంతంలోనూ లేనోయ్‌…ఉన్నదల్లా వార్తల్లో అదీ ముఖ్యం. దాని కోసమే  యిదంతా. ఆ పెద్దాయననే తీసుకో. మొన్న ఆ సినిమా పోస్టర్‌ అశ్లీలంగా ఉందని ఎంత హడావిడి చేశాడని ! అదంతా గొప్ప  చిత్తశుద్ధితో చేశాడా అంటే అవునని చెప్పలేం. అతగాడు నిజంగానే కల్చర్‌ పాడయిపోతుందని అంత బాధపడిపోయేవాడయితే వేలంటైన్స్‌ డే నాడు లవర్స్‌ పబ్లిక్‌లో ముద్దుల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తే   ఎందుకు మాట్లాడలేదు? ఏదయినా చిత్తశుద్ధితో చేయాలంటే  సమస్యని మూలాల నుంచి పెకలించడానికి కృషి చేయాలి. అంతే గానీ యిలా పోస్టర్‌లు చింపడం లాంటి పైపైన పనులు చేయడం వార్తల్లో నానే చీప్‌ ట్రిక్కే ! యింతకీ చెప్పదేంటంటే… ఈ సగటు పొలిలీషియన్లు ఏం చేసినా, ఏం మాట్లాడినా అదేదో వాళ్ళు నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి అనుకుంటే పొరబాటే. కేవలం తమ ఉనికిని చాటుకోవడానికే  పొలిటీషియన్లు యిలాంటి విన్యాసాలు చేస్తుంటారు” అని తేల్చాడు.
డా. కర్రి రామారెడ్డి

వెనకేసుకునే రాళ్ళు – రువ్వబడే రాళ్ళు

మనస్సాక్షి
  వెంకటేశం కాస్తా డాక్టరయిపోయాడు అదీ పిల్లల డాక్టర్‌. అంతవరకూ బాగానే ఉంది. అయితే  అసలు సమస్యంతా అప్పుడే మొదలయింది. ప్రైవేటుగా ప్రాక్టీస్‌ పెట్టాలా,ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో  డాక్టర్‌గా చేరాలా అని తేల్చుకోలేక సతమతం అయిపోయాడు. అప్పుడు గిరీశమో మహత్తరమయిన సలహా యిచ్చాడు.  ” ఏం లేదోయ్‌…శుభ్రంగా ఆ గవర్నమెంట్‌ ఉద్యోగంలో చేరిపో. సాయంత్రం యింటి దగ్గర ప్రైవేటు ప్రాక్టీసు పెట్టుకో. అలా చేస్తే గవర్నమెంట్‌ హాస్పటల్‌కి వచ్చే పేషెంట్లని కూడా సాయంత్రం యింటి దగ్గర క్లినిక్‌కి రమ్మనొచ్చు” అన్నాడు. ఈ సలహా ఏదో  వెంకటేశానికి భేషుగ్గా అనిపించింది. దాంతో ఆ ప్రకారమే  చేసేశాడు. ఈ కొత్త జీవితమేదో వెంకటేశానికీ బాగానే ఉన్నట్టుంది. యింతలోనే వెంకటేశానికి యింకొన్ని ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకున్నాయి. మెడికల్‌ కంపెనీల నుంచి, లేబ్‌ల నుంచీ కమీషన్లు రావడం మొదలయింది. మొదట్లో అయితే  ‘అబ్బే…నేనలాంటివాడిని కాదు’ అనే వాడు గానీ తర్వాత్తర్వాత అడిగి మరీ తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చేసింది. యింకో పక్క హాస్పిటల్‌ కోసం తెప్పించే  ఆక్సిజన్‌ సిలెండర్లని జాగ్రత్తగా తన క్లినిక్‌కి తరలించేస్తున్నాడు. మొత్తానికి డాక్టర్‌గా వెంకటేశం పరిస్థితి మూడు  పువ్వులూ, ఆరు కాయలుగా ఉంది. అయితే యింతలోనే అనుకోని సమస్యొకటి  వచ్చి పడింది. పెండింగ్‌ బిల్లులు రావడం లేదని కాంట్రాక్టరు కాస్తా హాస్పిటల్‌కి సప్లయి చేసే ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్లు ఆపేసాడు.  దాంతో ఒక్కసారిగా అల్లకల్లోలమయిపోయింది. ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్ల లేమితో ఎంతో మంది పసిపిల్లల ప్రాణాలు కాస్తా గాల్లో కలిసి పోయాయి. మాములుగా అయితే అంత సమస్య లేకపోవును. అయితే ఉన్న సిలిండర్‌లలో చాలా వరకు వెంకటేశంగారి ప్రైవేట్‌ క్లినిక్‌లో భద్రంగా ఉన్నాయాయో. మొత్తానికి రెండ్రోజుల్లో పరిస్థితి చూసి కంగారుపడి ఎందుకయినా మంచిదని డాక్టర్‌ వెంకటేశం ఆ సిలిండర్లలు తిరిగి హాస్పటల్‌కి తెప్పించేశాడు. అయితే అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం అంతా జరిగిపోయింది. క్షణాల్లో మీడియా రంగంలోకి వచ్చేసింది. ఆ వెనుకే ప్రతిపక్షాలూ రంగంలోకి వచ్చేశాయి. సీఎం రాజీనామా చేయాలని గొడవ మొదలుపెట్టాయి. దాంతో సీఎం తలపట్టుకోవలసి వచ్చింది. డాక్టర్‌ వెంకటేశం మాత్రం సేఫ్‌.
——
1960 ల నాటి మాట లాల్‌బహదూర్‌ శాస్త్రి గారు రైల్వే మంత్రిగా పనిచేస్తున్న  రోజులవి. ఆయన పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఒక పెద్ద రైలు యాక్సిడెంట్‌ జరిగింది.  తక్షణం ఆయన నైతిక బాధ్యతతో తన పదవికి రాజీనామా చేసేశారు. అది పెద్ద సంచలనమే రేపింది. అక్కడికీ ప్రధానమంత్రి సహా మంత్రులంతా వచ్చి ‘ఏంటీ పని ? నీకేవయినా మతి పోయిందా.. అసలు జరిగిందానికి నీకేవయినా సంబంధముందా? ఆ డిపార్ట్‌మెంట్లో  ఎవరో స్టాఫ్‌ చేసిన  తప్పు వలనే ఈ యాక్సిడెంట్‌ జరిగింది. నువ్వు రాజీనామా చేయవలసిన అవసరం ఎంతమాత్రం లేదు’ అని చెప్పి చూశారు. అయినా లాల్‌బహుదూర్‌ శాస్త్రి ఒప్పుకోలేదు. ” లేదు..లేదు యిది నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జరిగింది. కాబట్టి ఆ నైతిక బాధ్యత నాదే’ అంటూ తృణప్రాయంగా తన పదవి వదిలిపారేశాడు.
——-
మొత్తం మీద పొగ తగిలేసరికి  వెంకటేశం ఉలిక్కిపడి లేచి కూర్చున్నాడు. తీరా చూస్తే అంతా కల! ఎదురుగా నోట్లో  చుట్టతో గిరీశం గారు నిలబడున్నారు. ” ఏవివాయ్‌ వెంకటేశం… జోరుగా కలలు కంటున్నట్టున్నావ్‌” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం తనకొచ్చిన కలలన్నీ చెప్పాడు. అంతా విని గిరీశం ఆలోచనలో పడ్డాడు. అప్పుడు వివరంగా చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ” లాల్‌బహుదూర్‌లా  ఈ రకంగా రాజీనామా చేసిన వాళ్ళనింకెవరినీ చరిత్రలో చూడలేం. తర్వాత ఎన్నో రైలు ప్రమాదాలు జరిగాయి. అయితే ఏ మంత్రీ రాజీనామా ఊసెత్తలేదు. అయితే యిక్కడ లాల్‌బహుదూర్‌ చేసింది సరయిందని చెప్పలేం. కానీ పదవులంటే అప్పటి వాళ్ళకి అంతా తృణప్రాయంగా ఉండేది. కానీ తన విన్యాసంతో లాల్‌బహుదుర్‌ చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయింది. యిక నీ మొదటి కలనే తీసుకుంటే  నేరస్ధులు తప్పించుకుని బాధ్యత లేని వాళ్ళు బలయిపోవలసి వస్తుంది. గోరక్‌పూర్లఓ జరిగిన సంఘటనే ఓ రకంగా నీ కలలో వచ్చింది. అక్కడేం జరిగింది! ఈ నెల నాలుగో తారీకునాడే నిధులు విడుదలయిపోయాయి. అయినా ఆ డబ్బేదో కాంట్రాక్టరుకు ఎందుకు చేరలేదన్నదే ప్రశ్న. కమీషన్లు అందక ఆసుపత్రి వర్గాల కాంట్రాక్టర్‌కు  బిల్లు చెల్లించలేదా అనేది తేలాలి. యింకా అక్కడ సిలిండర్స్‌ని సొంత క్లినిక్‌కి తరలించేసుకున్న  డాక్టర్‌ సంగతి తేలాల్సి ఉంది. యివన్నీ వదిలేసి అవకాశం దొరికింది కదాని ప్రతిపక్షాలు సీఎం ఆదిత్యనాథ్‌ మీద దాడి మొదలెట్టాయి.  అతడిని రాజీనామా చేయమని వొత్తిడి పెడుతున్నాయి. అసలిది ఎంతవరకు సమంజసమో వారే ఆలోచించుకోవాలి. యింకో పక్క సదరు ఆదిత్యనాథ్‌కి  గోసంరక్షణకి నిధులు  కేటాయించడంలో ఉన్న ఆసక్తి పిల్లల ఆరోగ్యానికి నిధులు యివ్వడంలో లేదు’ అన్న వాదన కూడా వెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నారు. యిదీ చాలా దారుణమయిన వాదనే.  ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా ప్రజలకి ఏదో చేయాలని  నిరంతరం తపించే రాజర్షిలాంటి  ఆదిత్యనాథ్‌ విషయంలో ఈ వాదనలు మరీ అసమంజసం.  తను పాలించే  రాష్ట్రంలో ఎక్కడో ఏదో మూల ఆయా సంబంధిత విభాగాల వారి అవినీతి వలన, అలక్ష్యం వలన జరిగే వాటికి రాజీనామా చేయవలసి వస్తే  ప్రతి ముఖ్యమంత్రీ, మంత్రీ రోజుకో పదిసార్లు రాజీనామా చేసెయ్యాలి. అందుకని  అది సరయిన పరిష్కారం ఎంతమాత్రం కాబోదు.  ఈ ప్రతిపక్షాలు సహా అంతా చేయవలసింది.. ‘అసలేం జరిగింది! ఆ జరిగిందానికి కారకులెవరు? వారికి సరయిన శిక్ష పడిందా… భవిష్యత్తులో యిలాంటివి జరక్కుండా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ‘ అనేది నిలదీయడం. అది ఆరోగ్యకరమైన పరిమాణం” అంటూ వివరించాడు.
 డా.కర్రి రామారెడ్డి

ఆటలో (ఓటులో) అరటిపండు

మనస్సాక్షి  – 1051
ఏదయినా షాకింగ్‌ న్యూస్‌ విన్నప్పుడు నోట్లోంచి చుట్ట జారి కింద పడిపోవడం గిరీశానికి అల వాటు. ఆరోజు అలాంటిదొకటి  జరిగింది. గిరీశం ఎప్పటిలాగే అరుగుమీద కూర్చుని వీధిలోకి చూస్తూ చుట్ట గుప్పు గుప్పు మనిపిస్తుండగా వెంకటేశం దిగబడ్డాడు.  వచ్చీ రాగానే  సూటిగా విషయంలోకి వచ్చేశాడు. ‘ గురూ గారూ నంద్యాల ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేస్తున్నాను. నామి నేషన్‌ కూడా వేసేశా” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం ఒక్కసారిగా అదిరిపోయాడు. షాక్‌తో నోరెళ్ళ బెట్టాడు. నోట్లో చుట్ట కాస్తా కిందపడిపోయింది. అంతలోనే తేరుకుని ” ఏలివాయ్‌ వెంకటేశం… ఈ విషయంలో  నా సలహా కోసం వచ్చావా…లేకపోతే  చేసిన ఘన కార్యం చెప్పడానికొచ్చావా? అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం యిబ్బందిగా నవ్వాడు. ” అది  గురూ గారూ..ఏదో అలా అయిపోయిందంతే” అంటూ  యింకా ఏదో అనబోతుండగా రోడ్‌ మీంచి సుబ్బరాజు పిలవడం వినిపించింది. సుబ్బరాజంటే  ఆ పక్కింట్లోనే ఉంటాడు. దాంతో గిరీశం గబ గబా మెట్లు దిగి సుబ్బరాజు దగ్గరకెళ్ళాడు. దాంతో వెంకటేశం ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. ‘ హామ్మయ్య…గురూ గారికి విషయం చెప్పడం అయిపోయింది.’ అనుకున్నాడు. ఆ తర్వాత గురువు గారి కోసం ఎదురు చూడడం మొదలెట్టాడు. అయితే  ఓ పట్టాన అక్కడ సుబ్బ రాజుతో కబుర్లేవీ తెమిలేట్టు లేదు. దాంతో వెంకటేశం చిన్నగా ఆవు లిస్తూ అలా అరుగుమీదే నిద్రలోకి  జారకున్నాడు. అందులో ఓ కలొచ్చింది.
  ——-
 నంద్యాల… రాష్ట్రం మొత్తం దృష్టి అక్కడే ఉంది. దానిక్కారణం అక్కడ జరగబోతున్న ఉప ఎన్నికే. మాములుగా అయితే  అంత హడావిడి ఉండకపోవును. అయితే పోటీలో ఉన్న  పార్టీలు రెండూ అక్కడ గెలవడాన్ని  ప్రెస్టేజ్‌గా తీసుకున్నాయి. యింకో ప్రక్క రెండు పార్టీల్లో అగ్ర నాయకులూ రెచ్చిపోయి రకరకాల  ఛాలెంజ్‌లు చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. దాంతో వ్యవహారం యింకా రసకం దాయంలో  పడింది. యిక రెండు పార్టీలూ  అక్కడ గెలుపు కోసం తమ సర్వం ఒడ్డే పనిలో పడ్డాయి. రెండు పార్టీల్లో  పెద్ద తలకాయలూ అక్కడే మకాం వేసేశాయి.  యింకా ఏవేం పనులు చేయకూడదని ఎలక్షన్‌ కమిషన్‌ చెబుతుందో అవన్నీ అక్షరాలా అక్కడ జరుగుతున్నాయి. రంగంలోకీ డబ్బూ, మద్యపానం, యింకా యితరత్రా నజరానాలు దిగిపోయాయి.  అదీ అలా యిలా కాదు.  ఓటరు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యేటంత. యింకో పక్క పార్టీల నాయకులు వ్యక్తిగత ధూషణలతో టీవి ఛానల్స్‌ రేటింగ్‌ పెంచే పనిలో  పడ్డారు. చివరికి ఎవరు గెలుస్తారో తెలీదు కానీ పరిస్థితి మాత్రం చాలా ఉత్కంఠగా మారింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో యింకో విశేషం జరిగింది. అది…వెంకటేశం యిండిపెండెంట్‌గా నామినేషన్‌ వేయడం. ఏ పార్టీ లోనూ  లేకుండా, ఏ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ లేకుండా వెంకటేశం ఏ ధైర్యంతో అక్కడ పోటీ చేస్తున్నాడనేది ఎవరికీ అర్ధం కాలేదు. అయితే వెంక టేశం కూడా తనదైన ముద్రని చూపించాడు. పోటీలో ఉన్న మిగతా కేండిడేట్లలాగా ఆవేశపడిపోవడం లేదు. తెలివితేటలతో వ్యవహరిస్తు న్నాడు. కాలేజ్‌లకెళ్ళి అక్కడ తన చదువు గురించి ప్రస్థావించాడు. చదువుకున్నవాళ్ళు పదవిలోకి వస్తే  సొసైటీకి అదెంత ఉపయోగమో వివరించాడు. అదేదో వాళ్ళకి బాగా పట్టేసింది. వెంకటేశానికే  ఓటేసేయాలని వాళ్ళలో  చాలా మంది నిర్ణయించేసుకున్నారు కూడా. అలాగే వెంకటేశం కొంచెం పాత తరం మనుషుల దగ్గర గిరీశం గారికీ  బావమరిది అయిన వెంకటేశానికి తను స్వయానా మనువడినని చెప్పుకొచ్చాడు. వెంకటేశం చేసిన మరో యింకో మంచి పని పోటీలో ఉన్న  ఎవరిమీదా ఎక్కడా నోరుపారేసుకోకపోవడం. తనని గెలిపిస్తే  తనేం చేస్తాడన్నది చెప్పుతున్నాడంతే. యిదీ చాలా మందికి నచ్చింది. మొత్తానికి ఎల క్షన్‌  దగ్గరకొచ్చేసరికి ఆ మిగతా రెండు పార్టీల అభ్యర్ధుల పేర్లతో పాటుగా వెంకటేశం పేరు కూడా  అందరి నోళ్ళలో నానుతోంది. చివరికా ఎలక్షన్‌ రోజేదో రావడం, రకరకాల గొడవల మధ్య ఆ ఎలక్షన్‌ పూర్తవడం జరిగిపోయాయి. యిక కౌంటింగ్‌ రోజయితే  అందరికీ ఒకటే టెన్షన్‌గా ఉంది. కౌంటింగ్‌ జరుగుతుంటే రౌండురౌండుకీ ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల మధ్య లీడింగ్‌లు మారిపోతున్నాయి. యింకో పక్క వెంకటేశానికీ  కూడా కొంచెం కొంచెంగా ఓట్లు పడడం తెలుస్తోంది. మొత్తానికి కౌంటింగ్‌ పూర్తయ్యేసరికి  ఓ పార్టీకి 46 శాతం ఓట్లు, యింకో పార్టీకి 44 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. మిగతా పది శాతం ఓట్లలో అయిదు  శాతం బరిలో ఉన్న మిగతా అందరికీ కలిసి వచ్చాయి. యింకో అయిదు శాతమయితే వెంకటేశం ఒక్కడికే వచ్చాయి. యింకేముంది. ఆపరేషన్‌ సక్సెస్‌…పేషెంట్‌ డెడ్‌ అన్నట్టుగా అన్ని వర్గాల నుంచీ ఎంతో కొంత ఓట్లయితే రాబట్టగలిగాడు గానీ ఓడిపోవడం జరిగింది…!
    ——-
” వీల్లేదు..అలా జరగడానికి వీల్లేదు” అంటూ వెంకటేశం అరుస్తూ లేచి కూర్చునాడు. ఆ కేకలకి అప్పటికింకా  సుబ్బరాజుతో కబుర్లు చెపుతున్న గిరీశం గబగబ పరిగెత్తుకువచ్చాడు.” ఏలివాయ్‌ వెంక టేశం… చేసిన ఘన కార్యాల చాలక  మళ్ళీ ఈ కలలొకటా? ” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం సిగ్గుపడి, తనకొచ్చి కలంతా చెప్పాడు. ‘ అయితే గురూ గారూ….ఈ లెక్కన  నేను దారుణంగా  ఓడిపోయి నట్టేనంటారా?”అన్నాడు. గిరీశం ఒక్క క్షణం ఆలోచించి  ”లేదోయ్‌… ఈ  ఎలక్షన్లో నువ్వే విజేతవి” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ముఖం వెలిగిపోయింది.” అయితే రీకౌంటింగ్‌లో నేను గెలిచేస్తానంటారా?”  అన్నాడు. దాంతో గిరీశం గట్టిగా విసుక్కుని ‘ఏదయినా ఆశకి హద్దు లొండాలోయ్‌…  అక్కడో పార్టీకి 46 శాతం ఓట్లు వచ్చాయంటున్నావ్‌. నీవేమో అయిదు శాతం  వచ్చాయంటున్నావే. యిదేవయినా రీ కౌంటింగ్‌లో గెలిచే వ్యవహారం అంటావా? దాంతో వెంకటేశం సిగ్గుపడి మరెలా అన్నట్టుగా చూశాడు. అప్పుడు గిరీశం వివరంగా చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ‘ మరేం లేదోయ్‌… నీ కలలో వచ్చింది ఓ రకంగా ఆటలో అరటిపండులాంటి వ్యవహారమే. అయితేనేం.. అక్కడెవరు గెలిచినా అదేదో నీ పుణ్యమే. ఓ రకంగా నువ్వు కింగువి కాలేకపోయినా కింగ్‌ మేకర్‌వి అయిపోయావన్నమాట. గత ఎలక్షన్స్‌లో టీడీపి, వైసీపీల మధ్య ఓట్ల శాతంలో తేడా రెండు శాతం లోపే. ఏతావాతా చెప్పేదేంటంటే.. నీకు పడ్డ ఓట్లు  ఓ అభ్యర్ధిని ఓడగొట్టావన్నమాట. పార్టీలు తమకంటూ  పటిష్టమైన  ఓటు బ్యాంక్‌ నిర్మించుకోగలగాలి. అదే జరగాలంటే పార్టీలో అంతర్గత కుమ్ము లాటలూ, అవతలి పార్టీల మీదా విమర్శలూ మాని  ప్రజల శ్రేయస్సుకి ఏదో చెయ్యడానికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేయాలి” అంటూ వివరించాడు.
– డాక్టర్‌ కర్రి రామారెడ్డి

ఈలలు, చప్పట్లు ఖరీదు

మనస్సాక్షి  – 1050
మధ్యాహ్నం మూడింటికి స్వాతంత్య్రం వచ్చింది. అదేంటీ… ఆ స్వాతంత్య్రం ఏదో అర్థరాత్రి వచ్చింది కదా అంటే అదీ నిజమే. అప్పుడొచ్చింది దేశానిక యితే… యిప్పుడొచ్చింది మన వెంకటేశానికి..! యింకా చెప్పాలంటే ఆ స్వాతంత్య్రం ఏదో రాలేదు. తనే తీసేసుకున్నాడు. గురువు గారికి కూడా చెప్ప కుండా హైదరాబాద్‌ బయల్దేరాడు. అదీ జగన్‌కి ముఖ్య సలహాదారుడు అనదగిన ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ దగ్గరకి.. అసలయితే రెండ్రోజుల నుంచీ వెంక టేశం దీని గురించే ఆలోచిస్తున్నాడు.  తను ఎదగా లంటే  ఏదో బడా నాయకుడి దగ్గర చేరాల్సిందే. అయితే ఆ చేరేదేదో అధికార పక్ష నాయకుడి కంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడయితే మంచిది. ఎందు కంటే అధికారపక్ష నాయకుడిది కడుపునిండిన బేరం. ఆలోచనల్లో  పెద్ద పదును ఉండకపోవచ్చు. అదే ప్రతిపక్షనేత అయితే అనుక్షణం అవకాశాల కోసం చూస్తుం టాడు. ఏ అవకాశ మొస్తుందా.. దానిని ఆయుధంగా మలిచేసుకుని అధికార పార్టీని చావగొడదాం అని చూస్తుంటాడు. మరి అలాంటి ప్రతిపక్షనేతకే సలహాలు యిచ్చేవాడయితే మరీ గొప్పవాడయి ఉంటాడు. అయితే గియితే అలాంటివాడి దగ్గర శిష్యరికం చేయాలి. మరి జగన్‌కి సలహా లిచ్చేదెవరా అని ఆలోచిస్తే అది పీకే అనబడే ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ అని అర్థమయింది. దాంతో అప్పటికప్పుడు ఆ పీకే దగ్గరికి బయల్దేరాడు.
——
మర్నాడు పొద్దున్నే వెంకటేశం సదరు పీకేగారి ఆఫీసులో వాలి పోయాడు. ఒకళ్ళు తనని వెతుక్కుంటూ ఎక్కడ్నుంచో వచ్చారని తెలిసి పీకే ఆశ్చర్యపోయాడు. అదీగాక వెంకటేశం బాపతు డిగ్రీలవీ చూసి తెగ ముచ్చటపడిపోయి వెంటనే అపాయింట్‌మెంటు యిచ్చేశాడు. వెంకటేశం కూడా సూటిగా విషయంలోకి వచ్చేశాడు. ”సార్‌.. నాకు మీరంటే ఎంతో అభిమానం. మీ దగ్గర శిష్యరికం చేద్దామను కుంటున్నా” అన్నాడు. దానికి పీకే ”నా దగ్గర శిష్యరికం అంటే మాటలా.. చాలా ఖర్చవుతుందే” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ”యిప్పుడయితే నేనేవీ యిచ్చుకోలేనుగానీ మీరో దారి చూపిస్తే  తర్వాత తప్పకుండా మీ గురుదక్షిణ చెల్లించుకుంటా” అన్నాడు. ఆ మాటలకి పీకే తెగ ముచ్చటపడిపోయాడు. అంతేకాదు. ”ఓకే వెంకటేశం.. అలాగే నేను చెప్పింది చెయ్యడం మొదలెట్టు. మన బాస్‌.. అదే.. జగన్‌ గారి దగ్గర నీకు పని. మరేం లేదు. ఆయన రోజా ఎక్కడెక్కడో స్పీచ్‌లు యిస్తుంటారు. ఆ స్పీచ్‌ ఏంటనేది నాలు గ్గంటల ముందుగా నీకు అందజేయబడుతుంది. నువ్వు చేయవల సిందల్లా వాటిని జాగ్రత్తగా చదివి వాటి వలన ఎలాంటి మంచి జరగొచ్చో, ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవ్వచ్చో విశ్లేషించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది” అన్నాడు. వెంకటేశం అలాగేనని తలూపాడు. ఆ మర్నాడే వెంకటేశానికి  మొదటి ఆపరేషన్‌ తగిలింది. ఆరోజు సాయంత్రం జగన్‌ యివ్వబోయే స్పీచ్‌ తాలూకా మేటరంతా వెంకటేశానికి పంపబడింది. వెంకటేశం ఒకటికి మూడుసార్లు అదంతా చదివాడు. తర్వాత గబగబా జగన్‌ని కలుసుకోవడానికి  బయల్దేరాడు. అక్కడ ఆఫీసులో ‘అర్జంటుగా మాట్లాడాలి’ అని లోపలికి కబురు పంపిం చాడు. అంతకుముందే  వెంకటేశం నియామకానికి సంబంధించి పీకే చెప్పి ఉండడంతో జగన్‌ వెంటనే అతనిని లోపలికి పిలిపించేశాడు. ”ఊ.. చెప్పు” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ”సార్‌.. ఈ స్పీచ్‌లో ఓ చోట ‘చంద్రబాబుని నడిరోడ్డులో కాల్చి  చంపినా తప్పులేదు’ అనుంది. దాని వలన సంచలనాలు రేగుతాయి. ఆ మీటింగ్‌కొచ్చే లక్షా రెండులక్షలమంది చప్పట్లు కొడతారు. అయితే తర్వాత చాలా సమస్యలు వచ్చే అవకాశముంది. అధికారపక్ష నాయకులూ అన్ని చోట్లా మీ దిష్టిబొమ్మలు తగలేయవచ్చు. ఎవరయినా కోర్టులో కేసు పెట్టొచ్చు. యింకా ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారికి రిపోర్టు చేసే అవకాశం ఉంది” అన్నాడు. అంతా విని ”జగన్‌ నిజమే. ఆ మాత్రం చప్పట్లు కొట్టించు కోడానికి యింత రిస్క్‌ అవసరం లేదు” అంటూ ఆ లైను తొలగించేశాడు.
——-
ఉన్నట్టుండి మోడీ తలపట్టుకున్నాడు.  పక్కనున్న షాకి యిది ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ప్రపంచం తలకిందులయినా చలించనట్టుండే మోదీ యిలా ఆందోళన పడడం ఆశ్చర్యమే. దాంతో ”ఏవయింది మోదీజీ” అన్నాడు. దాంతో మోడీ ”ఏం చెప్పాలి… మన వాళ్ళ నిర్వాకం అలా ఉంది. ఆ రాహుల్‌గాంధీ తన నోటి దురుసుతో చేసిన వ్యాఖ్యలతో చాలా సార్లు దొరికిపోయాడు. యిప్పుడు మనవాళ్ళు ఆ రాహుల్‌ కాన్వాయ్‌ మీద దాడి చేసి కారు పగల గొట్టారు. దాంతో యిప్పుడా ఆయుధమేదో ఆ రాహుల్‌కి చేతికి యిచ్చి నట్టయింది.” అన్నాడు. దాంతో షా తలూపి ”అవున్నిజమే.. యిలాంటివి జరగకుండా చూడాలి. ఈ కార్యకర్తల విష యంలో మనం మరింత స్ట్రిక్ట్‌గా ఉండాలి” అన్నాడు. అక్కడితో వారి సమావేశం ముగిసింది.
——-
”అది గురూగారూ… నాకొచ్చిన  కలల వ్యవహారం” అన్నాడు వెంక టేశం. దాంతో గిరీశం అంటే దీనర్ధం రాజన్నవాడు స్థితప్రజ్ఞుడిగా ఉండాలని” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం గుర్రుమని.. అదేంటి గురూ గారూ.. నేను చాంతాడంతటి కలలు చెబితే ఒక్క ముక్కలో తేల్చేస్తారా?” అన్నాడు. దాంతో గిరీశం ”మరి ఆ విశ్లేషణేదో నువ్వే చెప్పవోయ్‌” అన్నాడు. దాంతో వెంకటేశం ఆలోచించి అప్పుడు వివరంగా చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ”రాజకీయాల్లో కీలక స్థానాలకి వెళ్ళిం తర్వాత స్థితప్రజ్ఞత అలవరచుకోవలసిందే. అది అధికార పక్షానికయినా, ప్రతిపక్షానికైనా వర్తిస్తుంది. ఆ స్థాయిలో వాళ్ళ ప్రతి మాటా, చేతా అత్యంత ప్రభావితంగా ఉంటాయి. ఓ రకంగా అవే వయినా హద్దులు దాటితే అది తాత్కాలికంగా చప్పట్లు కొట్టించి, ఈలలు వేయించి సంచలనం కలిగించొచ్చు. అయితే అదేదో ప్రత్య ర్ధులకి ఆయుధం యిచ్చినట్టవుతుంది. జగన్‌నే తీసుకుంటే మొన్న చంద్రబాబు మీద చేసిన  కామెంట్‌ ఈరోజు ప్రళయం అయ్యే లాగుంది.  పబ్లిక్‌లో ఎప్పుడూ కొందరు ఏ పార్టీవైపు మొగ్గు చూప కుండా తటస్థంగానే ఉంటారు. వాళ్ళు ఈ నేతల మాటల్ని బట్టీ, చేతల్ని బట్టీ అటూ యిటూ మారుతుంటారు. ఆ మధ్య చంద్రబాబు పెన్షన్‌ల గురించీ, తర్వాత వేసిన రోడ్ల గురించీ నియంతలా చేసిన, కామెంట్ల వలన కొంతమేరకు విమర్శలొచ్చాయి.  అంటే యిలాంటివి ఆ తటస్థ ఓటర్లకు అవతలివైపుకు మరలిస్తాయి. ఇప్పుడు జగన్‌ తన నోటి దురుసుతో వ్యాఖ్యానాలు చేసి అవకాశాల్ని  పాడు చేసుకుంటున్నాడు. అలాగే గుజరాత్‌ బీజేపీ కార్యకర్తల విషయంలోనూ యిలాంటి ధోరణి గమనించొచ్చు. మోడీ, షాల వరకూ  స్థితప్రజ్ఞత పాటించొచ్చు. అయితే కిందస్థాయి కార్యకర్తలతో అది కనిపించలేదు. అది కూడా సమస్యే. దాని వలనే రాహుల్‌గాంధీ కాన్వాయ్‌ మీద దాడి చేయడం. దాని వలన మంచి ఆయుధమేదో రాహుల్‌గాంధీకి యిచ్చినట్టయింది. ఏతావాతా చెప్పేదేంటంటే.. రాజకీయ పార్టీలకి సంబంధించి అన్నిస్థాయిల్లోనూ స్థితప్రజ్ఞత పాటించినంతసేపూ అది వాళ్ళ మైలేజ్‌ పెంచుకోవడానికి పనికొస్తుంది. అలాగే మాటా, చేతా హద్దు దాటితే ప్రత్యర్ధికి చేతులారా ఆయుధం అందించినట్టే” అంటూ వివరించాడు.
– డాక్టర్‌ కర్రి రామారెడ్డి